Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

Дрозд Марія Михайлівна

Завідуюча відділення. Лікар вищої категорії

 

 

 

 

 

 

Телефон відділення – (0412) 43-85-56

Приймально-діагностичне відділення створене, згідно наказу ЦМЛ №1 №24 від 31.01.2017 року «Про реорганізацію приймального відділення стаціонару в приймально-діагностичне відділення та створення кабінетів функціональної діагностики в поліклініці №1 та поліклініці №2». З 01.04.2017 року на базі приймального відділення стаціонару та консультативно-діагностичного відділення поліклініки працює приймально-діагностичне відділення стаціонару, яке є структурним підрозділом лікарні, працює згідно «Положення про приймально-діагностичне відділення», яке затверджене головним лікарем. В своїй роботі приймально-діагностичне відділення користується наказами та інструкціями МОЗ України, УОЗ обласного та міського управлінь держадміністрацій, та наказів  і положень  КУ ЦМЛ № 1.

Основними завданнями приймально-діагностичного  відділення є:

 • кваліфікований та своєчасний прийом хворих , які поступають на лікування та обґрунтоване вирішення їх госпіталізації
 • надання хворим лікувально-діагностичної , консультативної допомоги, в тому числі і екстреної допомоги , пацієнтам що знаходяться що поступають та знаходяться на лікуванні в відділеннях стаціонару , доправленим бригадами ЕМД, направлених з поліклінік та  з інших ЛПЗ , та що звернулися самостійно
 • попередження внутрішньо лікарняних інфекцій, та санітарна обробка пацієнтів, при потребі
 • інформування хворих про внутрішній розпорядок лікарні та ознайомлення з правилами та обов’язками пацієнтів
 • надання довідкової інформації родичам хворих
 • інформування органів внутрішніх справа про поступлення хворих з травмами кримінального характеру, неопізнаних хворих, що перебувають у важкому стані.;
 • інформування управління надзвичайних ситуацій області , та організація роботи при надзвичайних ситуаціях та масових поступленнях хворих з зони катастроф ,згідно розроблених алгоритмів дій
 • забезпечення необхідним обсягом ультразвукового, ендоскопічного, функціонального, рентгенологічного, лабораторного обстежень хворим пільгових категорій позачергово
 • реєстрація сімей які виїхали з Донецькоі та Луганської областей і тимчасо проживають у інших регіонах Украіни, що зверталися за мед допомогою в приймальне відділення. Подається інформація з надання медичної допомоги цивільним особам та військовослужбовцям постраждалим у зоні проведення  АТО

Для виконання вищезгаданих завдань, сформований  штатний розпис приймально-діагностичного відділення.

З 15.05.2016  року, приймально-діагностичне відділення КУ ЦМЛ №1 бере участь в міській програмі розвитку медицини міста  та повністю забезпечене медикаментами, розхідними матеріалами для  надання безоплатної невідкладної медичної допомоги для пацієнтів що звертаються в приймально-діагностичне відділення. На протязі 2016 року приймальне відділення було забезпечене медичною апаратурою, згідно табеля оснащення, а саме:

 1. Апарат УЗД mindray DC-N3
 2. Портативний апарат УЗД mindray M-5
 3. Апарат ШВЛ
 4. Комплекс спірографічний «Спіроком»
 5. Монітор пацієнта
 6. Пульсоксиметр
 7. Дефібрилятор
 8. Рентген апарат палатний
 9. ЕКГ-апарат

Всі прилади  введені в експлуатацію;  два середніх мед працівника  підготовлені і отримали спеціалізацію «Рентген-лаборант», та забезпечують обстеження  хворих в важкому, вкрай важкому, термінальному станах в приймально-діагностичному відділенні, та відділеннях терапевтичного корпусу, безпосередньо в палатах перебування пацієнтів.

Структура приймально-діагностичне відділення

У відділенні функціонує палата інтенсивної терапії на 1 ліжко, оснащена необхідним набором інструментів для надання невідкладної терапії, посиндромним набором медикаментів, дефібрилятором, електровідсмоктувачем, апаратом ШВЛ, апаратом ЕКГ, до кімнати підведений кисень, водночас палата виконує функцію маніпуляційної. Чоловіча та жіноча оглядові кімнати, остання оснащена гінекологічним кріслом, реєстратура, сан пропускник, кімната для пацієнтів доставлених в стаціонар в стані алкогольного сп’яніння.

Перелік обстежень що проводить приймально-діагностичне відділення:    

 • УЗД ОЧП (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, черевної аорти)
 • УЗД нирок, наднирників, сечового міхура, передміхурової залози, сім’яних міхурців, органів калитки, статевого члена
 • УЗД щитоподібної залози
 • УЗД молочних залоз
 • УЗД слинних залоз
 • УЗД лімфатичних вузлів
 • УЗД суглобів — плечових, ліктьових, променевозап’ясткових, міжфалангових, кульшових, гомілково-ступневих, колінних
 • УЗД м’яких тканин
 • УЗД ока
 • Електро кардіографія
 • Електрокардіографія з додатковими відведеннями
 • Велоергометрія ВЕМ-тестування
 • Визначення ФРЗ за допомогою ВЕМ
 • Спірографія
 • Ехо кардіоскопія
 • УЗДГ судин брахіоцефальної ділянки
 • УЗДГ артерій та вен кінцівок
 • Езофагогастродуоденоскопія+поліпектомія з гістологією
 • Відеоколоноскопія  (з загальним знеболюванням) + поліпектомія з взяттям матеріалу на гістологію
 • Бронхоскопія із взяттям цитології та гістології

Покази  до колоноскопії (рекомендації для лікарів поліклініки):

А. Виявлення при іригоскопії або інших візуалізаційних обстеженнях (КТ, МРТ) змін, які можуть бути клінічно вагомими, як наприклад, дефект наповнення чи стриктура.
В. Огляд при шлунково-кишкових кровотечах нез’ясованої етіології.

 1. Гематохезія.
 2. Мелена, коли наявність джерела кровотечі у верхніх відділах ШКТ була виключена.
 3. Наявність прихованої крові у калі.

С. Залізодефіцитна анемія нез’ясованої (невизначеної) етіології.
D. Скринінгові та контрольні огляди з метою виявлення пухлин товстої кишки.

 1. Скринінг з метою виявлення пухлин товстої кишки у безсимптомних пацієнтів зі звичайним рівнем ризику.
 2. Огляд всієї товстої кишки з метою виявлення синхронного раку чи неопластичних поліпів у хворих з операбельним раком або неопластичними поліпами товстої кишки.
 3. Колоноскопія для видалення синхронних неопластичних утворів під час або відразу після радикальної операції з приводу раку, з наступною колоноскопією через 3 роки та, в подальшому, з інтервалами у 3–5 років з метою виявлення метахронного раку.
 4. Контрольні огляди після радикального видалення неопластичного поліпа (поліпів) з проміжками від 3 до 5 років. 
 5. Пацієнти з обтяженим родинним анамнезом: а.Вроджений неполіпозний колоректальний рак: колоноскопія проводиться кожні 2 роки, починаючи з 25 річного віку або на 5 років раніше від наймолодшого віку, в якому був виявлений колоректальний рак в родині. Щорічні колоноскопії повинні починатись з 40 річного віку. б.Спорадичний колоректальний рак у віці молодше 60 років: колоноскопія проводиться кожні 5 років, починаючи у віці на 10 років раніше від віку виявлення раку у родича або кожні 3 роки, в разі виявлення аденоми.
 6. У пацієнтів з виразковим або Кронівським панколітом тривалістю 8 або більше років чи лівобічним колітом тривалістю 15 або більше років.
 7. Колоноскопія з оглядом термінального відділу тонкої кишки рекомендується протягом першого року після операції з приводу хвороби Крона, у випадках вірогідності впливу на рішення щодо лікування.

Е. Хронічні запальні захворювання товстої кишки, якщо більш точний діагноз чи визначення ступеню активності захворювання вплинуть на лікування у найближчий час. 
F. Довготривала діарея нез’ясованої етіології.
G. Інтраопераційне визначення локалізації патології в разі неможливості її виявлення при операції (напр. місце поліпектомії, джерело кровотечі).
H. Зупинка кровотечі з таких джерел, як васкулярна мальформація, виразка, пухлина і місце поліпектомії (електрокоагуляція, тепловий зонд, лазер, ін’єкційна терапія та ін.). 
I. Видалення стороннього тіла.
J. Видалення неоплазій товстої кишки.
K. Декомпресія гострого нетоксичного мегаколону або завороту сигмоподібної кишки.
L. Балонна дилатація стенозуючих пошкоджень (напр. стриктур анастомозів)
M. Паліативне лікування стенозуючих або кровоточивих пухлин (напр. лазер, електрокоагуляція, стентування та ін.)
N. Маркування локалізації пухлин

Cхема підготовки до колоноскопії:

Підготовка ФОРТРАНСОМ:
         а) перший спосіб (обстеження призначене на першу половину дня): напередодні дня обстеження, починаючи з 15 год., пацієнт приймає препарат  ФОРТРАНС ( із розрахунку 1 пакетик на 20 кг. маси тіла ) – вміст одного  пакетика розчиняється в одному літрі води та вживається всередину по 250 мл. кожні 15 хвилин, при необхідності для смаку додати сік цитрусових (лимон, апельсин); таким чином потрібно вжити від 3 до 4-х літрів розчину, в залежності від маси тіла). Прийом розчину «Фортранс» бажано розпочинати не раніше ніж через 2-3 години після їжі.  
       б) другий спосіб (обстеження призначене на другу половину дня): напередодні дня обстеження, починаючи з 17 год., пацієнт приймає 2 літри препарату  ФОРТРАНС – вміст одного пакетика ризчиняється в одному літрі води та вживається всередину по 250 мл. кожні 15 хвилин, та в день колоноскопії зранку з 6-7 до 8-9год. пацієнт приймає  ще 2 літри препарату ФОРТРАНС. При підготовці кишківника період між останньою дозою препарату та початком колоноскопії рекомендовано мінімізувати до 4 годин.

Підготовка Діагнолом:

Одноетапна підготовка, колоноскопія в першій половині дня:
Напередодні дня обстеження починаючи з 15 год. Приймати препарат Діагноз (з розрахунку 1пакет на 20кг маси тіла) вміст 1 пакет розчинити в 1л води та вживати всередину по 250 мл. 
кожні 15 хв. Таким чином потрібно вжити від 3 до 4л розчину в залежності від маси тіла
Двохетаптна підготовка, колоноскопія запланована в другу половину дня:
Напередодні дня обстеження ввечері приймати препарат Діагноз 2пакетика, тобто 2 л розчину приблизно на протязі 2год. Зранку в день обстеження пацієнт приймає ще два літри розчину, закінчити прийом потрібно за 3-4 год до початку колоноскопії.

Пам`ятка пацієнтам перед колоноскопією:

Напередодні прийому препарату для очищення кишківника (24-48 год.) рекомендована безшлакова дієта.

З раціону виключається їжа, багата на рослинну клітковину, та інші погано переварювані продукти (бобові, горох, сочевиця, капуста в будь-якому вигляді, гречка та інші крупи, горіхи, мак, кокосова стружка, чорний хліб, жирні сорти м`яса та риби, жирні бульйони, копченості та соління, консерви, гострі приправи, свіжі та сушені фрукти й овочі (передусім з дрібними кісточками – ківі, виноград, тощо), зелень, йогурти, що містять наповнювачі, жирні молочні продукти, алкогольні та газовані напої). 

Немає необхідності голодувати у день дослідження (колоноскопії), насамперед пацієнтам із цукровим діабетом, допустимо випити чай або каву з медом, негазовані напої.  Якщо Ви приймаєте  кардіологічні препарати (антигіпертензивні, тощо) – будь-ласка, прийміть, колоноскопія не є протипоказом до їх вживання.

На обстеження пацієнт з`являється з рукавичками, простинею та пелюшкою.  За власним бажанням в аптечних мережах Ви можете придбати спеціальні (проктологічні, колоноскопічні) «шорти».

Через приймальне відділення госпіталізуються хворі, які потребують стаціонарного лікування в умовах КУ ЦМЛ № 1, як в плановому, так і  в ургентному порядку.

Лікарі відділення оглядають: 

 • хворих, які госпіталізуються в ургентному та плановому порядках, за направленням СЕМД , лікувальних закладів, по самозверненню ,в профільні відділення лікарні, оцінюють ступінь важкості стану хворого, при сумнівних  та важких випадках скликається консиліум, надається невідкладна допомога. 
 • хворих направлених з поліклінік, затриманих в СІЗО;
 • Співпраця з лабораторією, відділенням променевої діагностик, рентгенологічним, консультативно - діагностичним відділеннями дає змогу провести хворим необхідні обстеження, своєчасно встановити діагноз та скерувати хворих у відповідні профільні відділення, при необхідності розпочати лікування хворих безпосередньо в приймальному відділенні, в палаті ПІТ , де створений запас медикаментів для надання невідкладної допомоги як для пацієнтів лікарняної каси, так і для бюджетних хворих, або здійснити пере транспортування у профільні заклади.

Використання медикаментів строго контролюється, ведеться облік у відповідних журналах. Всі хворі оглядаються на педикульоз, коросту, при необхідності їм проводиться санітарна обробка, після чого, в супроводі медичного персоналу доправляються у відділення з урахуванням стану хворого.

У приймальному відділенні хворі, які поступають на стаціонарне лікування, знайомляться з правилами та обов’язками пацієнта, правилами внутрішньо – лікарняного режиму, оформляється  інформаційна згода на користування персональними даними, про що розписуються в історії хвороби. З хворими , по можливості, проводиться санітарно – просвітня робота, бесіди.


Лікарі відділення:

 • Дрозд Марія Михайлівна - завідуюча відділення, лікар УЗД діагностики, лікар-терапевт вищої категорії

 • Колесник Інна Миколаївна - лікар медицини невідкладних станів, лікар-терапевт

 • Кот Катерина Іванівна - лікар-приймально-діагностичного відділення

 • Тиченок Олеся Сергіївна - лікар-терапевт

 • Зеленько Анастасія Віталіївна - лікар-терапевт

 • Янкевич Андрій Сергійович - лікар-терапевт

 • Білько Ганна Генадіївна - лікар медицини невідкладних станів

 • Муравіцька Людмила Юріївна  - лікар-терапевт

 • Шарнопільський Ярослав Леонідович - лікар-ендоскопіст

 • Лисицька Дарина В'ячеславівна - лікар-ендоскопіст

 • Дрозд Марія Анатоліївна  - лікар-ендоскопіст

 • Баришова Світлана В’ячеславівна - лікар з функціональної діагностики вищої категорії

 • Янчук Аліна Валеріївна - лікар з функціональної діагностики

 • Чехівська Алла Вадимівна - лікар з ультразвукової діагностики

 • Гиріна Юлія Василівна - лікар з ультразвукової діагностики

 • Калашнікова Ольга Павлівна - лікар з ультразвукової діагностики