Відділення профілактики поліклініки №2

Пасенюк Іван Васильович

Завідуючий відділення. Лікар терапевт вищої категорії

 

 

 

 

 

 

Телефон відділення – (0412) 33-29-26

Відділення профілактики є структурним підрозділом поліклініки №2 , яке було організовано в 1989 р., згідно наказу  МОЗ № 770 від 30.05.1986р. “Про порядок проведення загальної диспансеризації  населення” проведення профілактичних медичних оглядів медичних працівників, працівників промислових підприємств, вчителів. На сьогоднішній день робота відділення регламентується наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р. «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Завідує відділенням лікар вищої категорії Пасенюк Іван Васильович. Під її керівництвом працює: 1 лікар, який має вищу категорію; 7 медичних сестер; 2 молодших медичних сестери.

Основні завдання відділення профілактики:

 • раннє  виявлення  хворих  та  осіб  з  підвищеним  ризиком  захворювання;
 • організація  і  кваліфіковане  проведення  періодичних  профілактичних  оглядів;
 • організація і проведення щеплень населення даного району, первинних та згідно графіка;
 • розробка  плану  заходів  по  первинній  та  вторинній  профілактиці  захворювань населення, яке  обслуговується  поліклінікою;
 • роботу по своєчасному виявленню хворих та передачу для верифікації діагнозу і подальшого диспансерного нагляду лікарям загальної практики – сімейної медицини  і іншим суміжним спеціалістам, а також потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;
 • проведення цілеспрямованої санітарно-просвітньої роботи;
 • впровадження в роботу нових сучасних методів профілактики, діагностики, лікуванрня;
 • організацію онкооглядів жінок та флюорографічних обстежень первинних пацієнтів.

До  складу  відділення  входять: кабінет  долікарського  прийому, жіночий оглядовий кабінет, чоловічий  оглядовий  кабінет, кабінет  щеплень, кабінет  завідуючого  відділенням та старшої медсестри.

До  функцій  кабінетів  входить:

 • Збір  статистичних  даних  по  спеціально  розробленій  анкеті
 • Антропометричні  виміри
 • Замір  тиску
 • Замір  ВОТ
 • Замір  гостроти  зору
 • Замір  гостроти  слуху
 • Функція  зовнішнього  дихання
 • Взяття  мазків  у  жінок
 • Пальцьове  обстеження  прямої  кишки,  виявлення  хворих  і  осіб  з  підвищеним  ризиком хвороб  прямої  кишки
 • Організація  і  контроль  за  проведенням  диспансеризації  постраждалих  від  аварії  на  ЧАЕС
 • Організація  і  проведення  профілактичних  щеплень
 • Розробка  планів  по  первинній  та  вторинній  профілактиці  захворювань
 • Ведення  журналів  обліку  відвідувань  кабінетів  та  маніпуляцій  з  хворими
 • Пропагування  санітарно-профілактичних  знань  серед  населення,  боротьба  з  шкідливими  звичками

Для  рішення  завдань відділення  профілактики  проводить:

 • направлення  усіх  хворих,  що  відвідують  вперше  в  поточному  році поліклініку на флюорографію,  ЕКГ  і  оглядові  (жіночий, чоловічий) кабінети  з  ціллю  раннього виявлення  захворювань
 • підготовку  хворих  долікарняного  прийому  та профілактичного  огляду, вимір АТ,  ВОТ( особам  із  скаргами  а  також  всім  у  віці  більше  40 років,  що звернулись  в  поліклініку  в поточному  році)
 • забір крові  та  інших  біологічних  матеріалів  для  аналізів  на  раннє  виявлення цукрового діабету  та  інших  захворювань
 • профілактичний  огляд  осіб,  що  підлягають  попереднім  та  періодичним  оглядам  (люди  що поступають  на  роботу  та  навчання,  працівники харчових  підприємств,  комунальних об’єктів,  дитячих  та  інших  організацій)
 • своєчасне  виявлення  осіб,  що  підлягають  диспансеризації  та  передача їх  на  динамічне спостереження
 • заходи  по  організації  диспансерного  нагляду  населення,  проведення диспансеризації хворих  ліквідаторів  ЧАЕС,  переселенців  та  евакуйованих, учасників  та  інвалідів  ВВВ
 • оформлення  довідок,  виписок  із  медичної  документації

Робота відділення профілактики спрямована на своєчасне  виявлення та попередження захворюваності населення. Проведення  санітарно-освітньої  роботи  і  гігієнічного  виховання  населення. Порядок  роботи в  відділенні  визначається  режимними  наказами,  з  якими  працює  відділення.


Співробітники відділення:

 • Малиновська Людмила Павлівна - лікар-гінеколог
 • Сингаєвська Тетяна Василівна - старша медична сестра
 • Левченко Тетяна Леонідівна - акушерка
 • Гріділь Володимир Миколайович - фельдшер
 • Соломна Аполіна Петрівна, Семерда Раїса Василівна - сестри медичні долікарського кабінету
 • Савенок Наталя Олегівна - сестра медична кабінету щеплень