Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності підприємства є:

наскільки швидко пройде адаптація КП до нових умов господарювання, до нової моделі медичного обслуговування: формування цін на платні послуги, адекватне встановлення норми прибутковості для розрахунку ціни, підвищення якості послуг, впровадження нових технологій, грамотна конкуренція та просування своїх послуг на медичний ринок, розвиток партнерських відносин у сфері охорони здоров’я;

неправильна цінова політика КП може призвести до встановлення високої ціни та втрати клієнтів або, навпаки, може зробити надання медичних послуг неприбутковим. Цінова політика має ґрунтуватися на високому рівні обслуговування та наявності сучасного обладнання, щоб зберігалося співвідношення «ціна/якість»;

можливості своєчасного оновлення матеріально-технічної бази, низька мотивація персоналу, недостатність кваліфікованих медичних кадрів може вплинути на якість медичної послуги, а це, своєю чергою, може призвести до зростання невдоволеності пацієнтів якістю медичної послуги, збільшення скарг і, як наслідок, втрати репутації підприємства;

ризик кібератак (програми- віруси, фішинг тощо), які можуть не лише призвести до негативних економічних наслідків, а й негативно вплинути на якість медичної послуги. Тому слід приділяти значну увагу шляхам подолання кіберзагроз;

експлуатаційні ризики: витрати на оренду приміщень, нестабільність ціни на комунальноексплуатаційні послуги, пов’язана з реформуванням ринку електроенергії, збільшення вартості холодної води, електроенергії та газ зростає вартість централізованого опалення;

потреба значних капітальних інвестицій у капітальний ремонт корпусів, відділень, що потребує вкладення значної суми грошових коштів;

ризик епідемічного захворювання персоналу, в зв’язку з обслуговуванням пацієнтів з інфекційними захворюваннями, що може негативно вплинути на стан здоров’я персоналу та призвести до тривалого розладу здоров’я та втрати працездатності;

зростання цін на медикаменти та вироби медичного призначення, товари господарського призначення, пально-мастильних матеріалів, що призведе до додаткових витрат;

ризик значної конкуренції у зв’язку з виходом на ринок медичних послуг, на якому присутні приватні медичні установи;

нестабільна економічна ситуація може призвести до зниження кількості потенційних клієнтів, отримувачів медичних послуг;

можливе виникнення ризику появи дебіторської заборгованості, пов’язаного з неплатоспроможністю контрагентів, що може призвести до вилучення з обороту значних сум грошових коштів;

значну роль у зростанні іміджу медичних підприємств відіграє мотивація персоналу, безпосередньо пов’язаного з наданням медичних послуг. Тому недостатній рівень зарплати та заохочення медперсоналу може негативно вплинути на діяльність підприємства та збільшити плинність кваліфікованих кадрів;

Залежно від поставлених цілей та завдань підприємство на підставі розробленого фінансового плану, який регулює збалансованість надходжень та витрат підприємства, визначаються пріоритетні напрямки діяльності та очікувані результати фінансово-господарської діяльності. Для визначення факторів ризику, які можуть негативно вплинути на очікуваний кінцевий результат діяльності підприємства, використовується інструмент внутрішнього контролю. Саме запобігання можливим негативним наслідкам настання ризику шляхом попереджувальних заходів дозволяє знизити їх вплив на результати діяльності підприємства та прийняти правильне управлінське рішення.