Показання та протипоказання для направлення хворих (застрахованих осіб

та членів їх сімей) на лікування в реабілітаційні відділення санаторно-

курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування

України

(за профілями медичної реабілітації)

Висновок лікарсько-консультативної комісії

Нейрореабілітація: підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий період черепно-мозкових травм.

Показання:

1. Транзиторні церебральні ішемічні напади та споріднені синдроми (G45);

2. Субарахноїдальний крововилив (І60);

3. Внутрішньомозковий крововилив (І61);

4. Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив (І62);

5. Інфаркт головного мозку (І63);

6. Інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт (І64);

7. Наслідки цереброваскулярних хвороб (І69);

8. Внутрішньочерепна травма (S06): хворі з наслідками травм головного мозку у вигляді

астенічного, вегето-судинного, гіпоталамічного синдромів та після хірургічного

видалення внутрішньочерепної гематоми без різко вираженої гіпертензії,

епілептичних/епілептиформних нападів та психічних порушень, за наявності рухових

розладів, але з можливістю самостійного пересування та самообслуговування.

 

Протипоказання:

1. Недостатність кровообігу вище II-А ступеня (І50.0);

2. ІХС: стенокардія IV функціонального класу (І20.0 – І20.9);

3. Тяжкі порушення серцевого ритму і провідності:

- пароксизми фібриляції передсердь, що виникають два чи більше разів на місяць (І48);

- пароксизмальна тахікардія (І47.0, І47.1, І47.9) з частотою нападів більше ніж два рази на місяць;

- екстрасистолія (І49.8) політопна, групова і рання (R на T);

- передсердно-шлуночкова блокада другого ступеня (І44

- передсердно-шлуночкова блокада повна (І44.2).

4. Інсулінозалежний цукровий діабет (Е10) (некомпенсований і важкого перебігу);

5. Печінкова недостатність (К72);

6. Ниркова недостатність (N17 – N18) вище І ступеня.

7. бульбарні і псевдобульбарні паралічі ;

8. гіперкінетичні, виражені вестибулярно мозочкові і гіперсомничні синдроми;

9. прогресуючий перебіг гіпертонічної хвороби з кризами ;

10. наявність сенсорної афазії.

 

 

 

М’язово-скелетна реабілітація: підгострий період після операцій на опорно-

руховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні

захворювання

 

Показання:

1. Наслідки діафізарних переломів плечової кістки і кісток передпліччя після стабільно- функціонального остеосинтезу не раніше 3-4 тижнів після оперативного втручання (S42.3, S 52, Z 54.5);

2. Вивих плечового суглобу оперований (S 43.0);

3. Наслідки переломів стегнової кістки та кісток гомілки після стабільно-

функціонального остеосинтезу не раніше 5-6 тижнів після оперативного втручання (S 72, S 82, Z 54.5 );

4. Перелом кісток гомілки, включаючи гомілково-ступневий суглоб (підгострий період після оперативного втручання) (S82, Z 54.5);

5. Наслідки перелому кісток тазу та вертлюжної западини через 8-10 тижнів після травми (підгострий період після оперативного втручання) (S32; S32,4, Z 54.5);

6. Розрив меніска через 2 тижні після операції (S83.2);

7. Наслідки переломів кісток кінцівок після стабільно-функціонального остеосинтезу через 2-3 тижні після операції (підгострий період після оперативного втручання) (S40- S69, S70- S99, Z 54.5);

8. Стани після операцій з приводу кил міжхребцевих дисків через 2-3 тижні після операції (М 51);

9. Стани після ендопротезування великих суглобів (підгострий період після оперативного втручання) (М 16; М 17; М 19);

10. Стани після мікрохірургічних операцій з приводу реплантації пальців та кінцівок, стани після операцій з метою пересадки пальців, а також посттравматичних деформацій кісток та пальців, вільної та шкіряної пластики (Z 54.0, М 21).

11. Ревматоїдний артрит (серопозитивний), повільно прогресуючий перебіг I ступеня активності, рентгенологічна стадія I-III, ФПС I-II ступеня (М 05).

12. Реактивні артропатії, хронічно-рецидивуючий перебіг, різної етіології з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ (М 02).

13. Подагра (подагричний поліартрит), позаприступний період, з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I-III, ФПС I-II (М 10).

14. Анкілозуючий спондиліт (спондилоартрит) І ступеня активності, різні клінічні варіанти, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ (М 45).

15. Первинно-деформуючий остеоартроз, вузликова та без вузликова форми, з ураженням дрібних і великих суглобів, хребта, без синовітів, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ (М15, М 16, М 17, М18, М19).

16. Вторинно-деформуючий остеоартроз (посттравматичний), рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ (М15.3, М16.4, М17.2, М18.2, М19.1).

 

Протипоказання:

1. Переломи кісток при наявності глухих гіпсових пов’язок на кінцівках (S00-S99).

2. Переломи кісток при наявності на кінцівках апаратів зовнішньої фіксації для черезкісткового остеосинтезу (S 00-S 99).

3. Відсутність зіставлення і фіксації кісткових уламків при переломах кісток, тобто, безперспективність відновлювального лікування (S00-S99).

4. Переломи кісток кінцівок з наявністю інфікованих ран, трофічних виразок (S00-S99).

5. Запальні поліартропатії ІІ-ІІІ ступеню активності, рентгенологічна стадія IV, ФНС III ступеню. (М05 – М14);

6. Тяжкі супутні захворювання:

• гіпертонічна хвороба III ступеню (І10-І13);

• складні порушення провідності та ритму (передсердно-шлуночкова блокада

повна (І 44.2), пароксизмальна тахікардія (І47) з частотою приступів більше як

два рази на місяць, фібриляція та тріпотіння передсердь І48, фібриляція та

тріпотіння шлуночків (І49.0), екстрасистолічна аритмія (політопна, часта,

групова) (І 49.4);

• ІХС: стенокардія III-IV функціональний клас (І20);

• серцева недостатність ІІА-ІІІ (І50);

• цукровий діабет некомпенсований (Е10-Е14);

• печінкова недостатність (К72);

• ниркова недостатність (N 17-N 18).

7. Неможливість самостійного пересування та самообслуговування хворого.

 

 

М’язово-скелетна реабілітація: підгострий період опіків.

 

Показання:

1. Опікові контрактури і деформації будь-якої локалізації (М 24.5, М 20, М 21);

2. Післяопікові рубці, які достигають та самостійно загоюються, ділянки опіків II-III ступеня поза зоною суглобів (L 99.8);

3. Достигаючі ділянки вільної пересадки шкіри, не в зоні суглобів (на протязі першого року після пересадки шкіри);

4. Гіпертрофічні та келоїдні рубці після оперативного лікування або самостійного загоювання опікових ран (L 91);

5. Перенесені термічні та хімічні ураження дихальних шляхів (інгаляційні ураження) (Т 27);

6. Перенесені опікові пневмонії (на протязі першого року після ураження) (Т 27.2,);

7. Перенесені токсичні гепатити, ентерити (ураження кишкового тракту) (Т 28,);

8. Післяопіковий пієліт, пієлонефрит (T 28.3);

9. Післяопікові міокардити (I 41.8).

10. Відмороження (поверхневе та з некрозом тканин) в підгострому періоді (Т 33, Т 34).

 

Протипоказання:

1. Незакрита ранова поверхня, яка не дає можливості призначення фізіотерапевтичних методів лікування.

2. Особи, які хворі на ішемічну хворобу серця або які мають інші субкомпенсовані хронічні супутні захворювання.

3. Особи, які мають декомпенсовані порушення з боку різних органів та систем.

 

Кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період інфаркта міокарда (післяоперативних втручань на судинах серця або без них), стан після пролікованоїнестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них),підгострий період після операцій на серці

 

Лікуванню в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів підлягають хворі відповідно до медичних показань, які здатні до самообслуговування, досягли та адекватно виконують певний рівень фізичної активності (дозована ходьба до 1000 м в 2-3 прийоми, підйом по східцях на 17-22 сходинки без неприємного відчуття) на підставі клініко-електрокардіографічного контролю і не мають протипоказань.

 

Показання:

1. Підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них):

- Первинний гострий інфаркт міокарда (І21.0 – І21.9);

- Повторний інфаркт міокарда (І22.0 – І22.9).

2. Стан після пролікованої нестабільної стенокардії (І20). (після оперативних втручань на судинах серця або без них).

3. Підгострий період після операцій на серці:

- з приводу вроджених вад серця, інфекційного ендокардиту (І33-І39);

- з приводу дилятаційної та гіпертрофічної кардіоміопатій (І42);

- після видалення міксоми серця (D15.1);

- порушення системи кровообігу після медичних процедур (підгострий період після операцій на серці) (І97);

- інші функціональні порушення після операцій на серці (І97.1);

- стан після хірургічного втручання з приводу аортокоронарного шунтування,

протезування аортального та мітрального клапанів серця, операції Озаки, резекції аневризми серця, аневризми коронарної артерії, аневризми аорти, стан після ангіопластики, стентування коронарних судин (І97.1);

4. Стан після відновлення синусового ритму у хворих з фібриляцією-тріпотінням передсердь, із суправентрикулярними та шлуночковими порушеннями ритму (І48, І47.0-І47.9) після проведення інвазивних втручань:

- катетерної радіочастотної деструкції (абляції);

- дефібриляції та кардіоверсії;

- імплантація або заміна штучного водія ритму;

- імплантація кардіовертера-дефібрилятора.

 

Протипоказання:

1. Недостатність кровообігу вище II-А ступеня (І50.0);

2. ІХС: стенокардія IV функціонального класу (І20.0 – І20.9);

3. Важкі порушення серцевого ритму і провідності:

- пароксизми фібриляції передсердь, що виникають чотири чи більше разів на

місяць (І48); стан

- пароксизмальна тахікардія (І47.0, І47.1, І47.9) з частотою нападів більше ніж

два-три рази на місяць;

- екстрасистолія (І49.8) політопна, групова і рання (R на T);

- передсердно-шлуночкова блокада другого ступеня (І44.1);

- передсердно-шлуночкова блокада повна (І44.2).

4. Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення:

- легенева емболія зі згадкою про гостре легеневе серце (І26.0);

- легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце (І26.9);

- емболія та тромбоз інших вен (І82).

5. Підгострий перикардит (І30);

6. Інші хвороби перикарда (І31);

7. Інсулінозалежний цукровий діабет (Е10) (некомпенсований і важкого перебігу);

8. Печінкова недостатність (К72);

9. Ниркова недостатність (N17-N18) вище І ступеня;

10. Гостре порушення мозкового кровообігу в гострому або підгострому періоді (І60-І64).

 

Кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період захворювань легень, підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру

 

Показання:

Підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру:

1. Стан після оперативних втручань на органах дихання при захворюваннях

нетуберкульозної та неонкологічної етіології (J85, J86, J 93-J95).

2. Стан після оперативних втручань з приводу вроджених вад і новоутворень в легенях доброякісного характеру (D14).

3. Хворі після перенесених ефективних оперативних втручань на легенях з приводу обмежених бронхоектазів (J 47).

4. Абсцеси легень: стан після хірургічного втручання, через 2-3 місяці після операції, без явищ інтоксикації, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б ст. (J 85).

Підгострий період захворювань легень:

1. Стан після перенесеної пневмонії, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б стадії (J 12- J 18).

2. Бронхоектатична хвороба, при обмежених інфільтративних змінах та відділення

гнійного харкотиння, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б ст. (J 47).

3. Інша хронічна обструктивна хвороба легенів, при легенево-серцевій недостатності не вище ІІ ст. (J 44, J 44.8, J 44.9).

4. Плеврити, плевральні спайки після перенесеного сухого та ексудативного плевриту, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б ст. (J 94).

 

Протипоказання:

1. Стан після оперативного втручання на легенях при наявності трахеобронхіальних свищів.

2. Стан після неефективних оперативних втручань з приводу нагноювальних процесів при наявності плевральних випотів.

3. Загострення бронхоектатичної хвороби (J47), хронічного бронхіту (J41) з

підвищеною температурою тіла, з великою ШОЕ та іншими змінами гемограми.

4. Бронхіальна астма з тяжкими нападами, що часто повторюються, а також нападами середньої важкості, без стійкої стабілізації процесу на фоні базисної терапії (J45.0 - J45.1).

 

Кардіо-пульмонарна реабілітація: цукровий діабет

Показання :

1. Цукровий діабет 1-го та 2-го типів в стадії компенсації або субкомпенації, без ускладнень або з ускладненнями (Е10, Е11):

- діабетична периферична ангіопатія нижніх кінцівок (Е10.5, Е11.5);

- діабетична ретинопатія І, ІІ стадії (Е10.3., Е11.3);

- діабетична нефропатія І-ІV стадії (Е10.2, Е11.2);

- діабетична полінейропатія (Е10.4; G 63.2, Е11.4; G 63.2);

2. Знижена толерантність до глюкози (R73.0).

 

Протипоказання:

1. Цукровий діабет 1-го та 2-го типів в стадії декомпенсації з наступними ускладненнями (Е10,Е11):

- кетоацидоз (Е10.1, Е11.1);

- діабетична нефропатія V стадія (Е10.2+ N 08.3, Е11.2+ N 08.3);

- тяжкі порушення кровообігу нижніх кінцівок, в тому числі гангрена (Е10.5+R02, Е11.5+ R 02);

 

Медико-психологічна реабілітація учасників АТО: порушення адаптації, розлади по’вязані із споживанням їжі, неорганічні розлади сну, соматоформні розлади, неврастенія.

Показання:

3. Порушення адаптації (F43);

4. Розлади пов’язані із споживанням їжі (F50);

5. Неорганічні розлади сну (F51);

6. Соматоформні розлади (F45);

7. Неврастенія (F48,0);

 

Протипоказання:

1. Розлади психіки і поведінки психотичного рівня;

2. Гострий період непсихотичних психічних розладів та розладів поведінки;

3. Олігофренія;

4. Порушення психіки (епілепсія, психоневрози, психопатії, розумова відсталість), які потребують індивідуальних умов догляду та лікування.

 

Реабілітація після оперативних втручань на органах зору: підгострий період післяоперативних втручань на органах зору

 

Показання:

1. Стан після операційного лікування вродженої або вторинної глаукоми (Q 15,0, Н40 - Н42).

2. Стан після операційного лікування:

- вродженої або набутої катаракти (Н25 - Н28),

- рогової оболонки і склери (Н15 - Н22),

- скловидного тіла (Н 43), сітківки ока (Н33 - Н34),

- реконструктивних операцій ока і його придатків (Н 59),

- доброякісних новоутворень ока та його придатків (D 31).

3. Розлад кровообігу в судинах сітківки Н34).

4. Наслідки важких травм ока (S 05);

 

Протипоказання:

1. Гострі інфекційні захворювання ока та його придатків.

2. Гострі захворювання ока та його придатків, хронічні захворювання ока у стадії загострення або латентного перебігу.

3. Гострі розлади кровообігу в сітківці та зоровому нерві (тромбоз і емболії

центральної артерії сітківки, центральної вени сітківки).

4. Тяжкі ураження сітківки (ретинопатії), зорового нерва та живлення їхніх судин на фоні системних захворювань (артеріальна гіпертонія, атеросклероз тощо) (Н35).

5. Дегенеративні процеси в сітківці і судинній оболонці ока, які супроводжуються крововиливами і змінами (Н31.1, Н31.3).

6. Відшарування сітківки, свіже не опероване або успішно опероване протягом року після операції (Н33).

7. Злоякісні новоутворення ока та його придатків.

8. Глаукома в гострій стадії (напади), некомпенсована глаукома в будь-якій стадії розвитку хвороби, абсолютна глаукома, при вторинній некомпенсованій глаукомі при загостренні процесу (Н40-Н42).

 

 

Реабілітація при порушені перебігу вагітності: ускладнена вагітність

 

Показання:

1. Попередня гіпертензія, що ускладнює: вагітність (О10):

- попередня есенціальна гіпертензія, що ускладнює вагітність (О10.0);

- попередня кардіоваскулярна гіпертензія, яка ускладнює вагітність (О10.1);

- попередня ниркова гіпертензія, яка ускладнює вагітність (О10.2);

- попередня вторинна гіпертензія, яка ускладнює вагітність (О10.4);

- попередня неуточнена гіпертензія, яка ускладнює вагітність (О10.9).

2. Гестаційна (зумовлена вагітністю) гіпертензія без значної протеїнурії (О13).

3. Венозні ускладнення при вагітності (О22):

- варикозні розширення вен нижніх кінцівок під час вагітності (О22.1);

- геморой під час вагітності (О22.4).

6. Інфекції сечостатевого тракту при вагітності (О23):

- інфекції нирок при вагітності (О23.0);

- інфекції сечового міхура при вагітності (О23.1);

- інфекції сечівника при вагітності (О23.2).

7. Цукровий діабет при вагітності (О24):

- попередній цукровий діабет інсулінонезалежний (О24.1);

- цукровий діабет, що виникає в період вагітності (О24.2);

8. Медична допомога матері у зв'язку з іншими станами, переважно пов'язаними з вагітністю (О26):

- медична допомога жінці зі звичним невиношуванням вагітності (після стаціонарного обстеження і лікування) (О26.2);

- гіпотензивний синдром вагітних (О26.5).

9. Медична допомога матері при відомих або передбачуваних аномаліях

органів тазу (О34):

- медична допомога матері, пов'язана з рубцем матки, внаслідок передуючої операції (спроможний рубець за даними УЗД) у термін до 28 тижнів (О34.2);

- медична допомога матері при істмікоцервікальній недостатності (О34.3).

10. Медична допомога матері при інших відомих або передбачуваних

патологічних станах плоду (О36):

- медична допомога матері при резус-ізоімунізації (О36.1);

- медична допомога матері при інших формах ізоімунізації (О36.1);

- медична допомога матері при симптомах внутрішньоутробної гіпоксії плоду (О36.3);

- медична допомога матері при недостатньому рості плоду (затримка внутрішньоутробного

розвитку плоду не вище I ступеня) (О36.5).

11. Патологічні стани плаценти (О43):

- вади розвитку плаценти (О43.1);

- інші порушення плаценти (О43.8);

12. Анемія, яка ускладнює вагітність І ступеня (О99.0).

13. Хвороби ендокринної системи та порушення обміну речовин, які ускладнюють вагітність (О99.2) (ожиріння, еутирейодний зоб, гіпотиреоз І ст.).

14. Хвороби системи кровообігу, які ускладнюють вагітність (О99.4): (хронічні

ревматичні хвороби серця, вроджені вади серця, стан після операції на серці, метаболічна кардіоміопатія, нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна хвороба серця І ст.

15. Хвороби органів дихання, які ускладнюють вагітність (О99.5).

16. Хвороби органів травлення, які ускладнюють вагітність (О99.6).

 

Протипоказання:

- гестаційна гіпертензія зі значною протеїнурією (О14);

- еклампсія під час вагітності (О15.0);

- кровотеча в ранніх термінах вагітності (О20);

- надмірна блювота при вагітності (О21);

- передлежання плаценти (О44);

- інші порушення плаценти (низьке прикріплення) (О43.8);

- медична допомога матері, пов'язана з рубцем матки, внаслідок передуючої операції у термін більше 28 тижнів (О34.2);

- медична допомога матері при резус-ізоімунізації у термін більше 28 тижнів (О36.0);

- медична допомога матері при інших формах ізоімунізації у термін більше 28 тижнів (О36.1);

- варикозне розширення вен статевих органів при вагітності (О22.1);

- поверхневий тромбофлебіт під час вагітності (О22.2);

- глибокий тромбофлебіт під час вагітності (О22.3);

- церебральний венозний тромбоз під час вагітності (О22.5);

- не уточнена інфекція сечових шляхів при вагітності (О23.4);

- інфекції статевих шляхів при вагітності (О23.5);

- попередній цукровий діабет, інсулінозалежний (О24.0);

- інсулінозалежний цукровий діабет, що виникає в період вагітності (тяжкої форми)

(О24.4);

- герпес вагітних (О26.4);

- хромосомні або генетичні аномалії, виявлені при антенатальному обстеженні матері (О28.5);

- анемія, що ускладнює вагітність (О99.0) ІІ, ІІІ ступеня;

- тиреотоксикоз (Е05) (первинного і вторинного ґенезу з вираженими ускладненнями і гормональними порушеннями).

- тяжкі супутні захворювання:

- цукровий діабет (Е10 - Е14) некомпенсований;

- епілепсія (G40 - G40.9);

- хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту (ВІЛ) (В20-В24).

 

Інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органахтравлення

Показання:

1. Стани після дренуючих шлунок операцій у поєднанні з різними видами

ваготомії (К 26.)

2. Стани після селективної проксимальної ваготомії при наявності астенічного

синдрому, синдрому «малого шлунка», демпінг та гіпоглікемічного синдрому

легкого та середнього ступеня (К 26).

3. Стани після резекції шлунка ( К 25, К 26, К 27).

4. Стан після холецистектомії та реконструктивних операцій на жовчних

шляхах (К 80; К 83).

6. Стани після видалення гемангіом та кіст печінки (К 76).

7. Стани після операцій на підшлунковій залозі з приводу гострого панкреатиту, пакреонекрозу і кіст підшлункової залози (К 86.)

8. Стани після оперативних втручань на тонкому та товстому кишечнику з

приводу доброякісних новоутворень ( D 12; D 13).

9. Стани після оперативних втручань на тонкому та товстому кишечнику з

приводу злоякісних новоутворень, які не супроводжуються формуванням

колостоми та без метастазів ( С 17; С 18, С 19).

10. Стани після проведення ендоскопічних операцій на стравоході, шлунку, 12-палій кишці (ендоскопічні резекції, підслизова десекція, аргоноплазмова абляція,

ендоскопічний гемостаз) з приводу виразок доброякісних пухлин (К22,К 25, К26, D

12,D 13).

11. Спайкова хвороба органів черевної порожнини (стани після операцій з

непрохідністю кишківника підгострий період ) ( К56,6, К 66).

 

Протипоказання:

1. Загальні протипоказання, що виключають направлення хворих у санаторій.

2. Післяопераційні ускладнення:

- незагоєна післяопераційна рана;

- лігатурні свищі;

- свищі шлунково-кишкового тракту;

- гострий панкреатит, холангіт;

- синдром привідної петлі;

- демпінг та гіпоглікемічний синдром тяжкого ступеню;

- атонія культі шлунка;

- тяжка форма постваготомічної діареї;

- виражене порушення харчування (виснаження);

- порушення прохідності панкреатичного протоку, стеноз холедоха, наявність

каменів у холедоху, стенозуючий папіліт.

 

Інша (соматична) реабілітація підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії)

 

Показання :

1. Підгострий період після хірургічного, в тому числі ударно-хвильової літотрипсії,

малоінвазивного та інструментального втручання на органах сечостатевої системи

(N99.8).

2. Підгострий період після оперативного та інструментального втручання, при

сечокамяній хворобі (N20 – N23).

3. Підгострий період після хірургічного, в тому числі малоінвазивного втручання з приводу доброякісних новоутворень сечостатевих органів (доброякісна гіперплазія простати не вище ІІ ступеня) (D29.1-D29.4; D29.7).

 

Протипоказання:

1. Хронічні захворювання нирок з нирковою недостатністю ІІ – ІІІ ст.., високим артеріальним тиском (понад 180/100-110) або нейроретиніт;

2. Нефросклероз з симптомами ниркової недостатності;

3. Гідронефроз, полікістоз, ускладнений нирковою недостатністю;

4. Амілоїдоз нирок з набряками і азотемією;

5. Макроскопічна гематурія будь-якого походження;

6. Всі урологічні хвороби в гострій стадії та хронічні в стадії загострення;

7. Стриктури уретри;

8. Доброякісна гіперплазія передміхурової залозі ІІІст.;

9. Злоякісні пухлини, специфічні запальні захворювання без попередньої санації.

 

Інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах

Показання:

1. Підгострий період після гістеректомії (надпіхвової ампутації матки з придатками або без придатків, екстирпації матки з приводу лейоміоми матки, аденоміозу, гіперплазії ендометрію тощо (N85.0-N85.2)

2. .Підгострий період після оперативних втручань на придатках матки (яєчників,

маткових труб) шляхом лапароскопії або лапаротомії (N70).

3. .Підгострий період після видалення новоутворень яєчників (доброякісних пухлин, кістозних утворень, роз’єднання спайок та зрощень з матковими трубами тощо) (D27; N 99.4).

4. Підгострий період після оперативного втручання з приводу пельвіоперитониту без підвищення температури (N73.4; N73.6; N73.8).

 

Протипоказання:

1. Злоякісні новоутворення і підозра на їх наявність;

2. Захворювання, які супроводжуються матковими кровотечами (гіперплазія

ендометрію, поліпи ендометрію тощо);

3. Кровоточива ерозія шийки матки, або підозра на дисплазію шийки матки, яка

виявлена шляхом кольпоскопії та цитоморфологічного дослідження;

4. Кісти та кістоми яєчників;

5. Симптомна лейоміома матки у поєднанні з аденоміозом різного ступеня;

6. Новоутворення молочних залоз ( фіброаденоми, очаговий фіброаденоз, гострий

або дифузний мастит тощо);

7. Міхурово-кишково-піхвенні нориці;

8. Передракові захворювання жіночих статевих органів, а також стан після операцій з приводу злоякісних пухлини.

 

 

Загальні протипоказання для направлення хворих до санаторно-курортних

закладів

1. Усі захворювання в запальній стадії, хронічні захворювання в стадії загострення та ускладнені гострогнійними процесами.

2. Гострі та перенесені інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції.

3. Бацилоносійство.

4. Психічні захворювання.

5. Всі форми наркоманії і хронічного алкоголізму.

6. Епілепсія.

7. Усі венеричні захворювання в гострій або заразній стадії.

8. Хвороби крові в стадії загострення.

9. Злоякісні новоутворення.

10. Кахексія будь-якого походження.

11. Активні форми туберкульозу легень та інших органів.

12. Ехінокок будь-якої локалізації.

13. Рясні кровотечі, які часто повторюються.

14. Вагітність у всі терміни:

- на бальнеологічні та грязеві курорти з приводу гінекологічних захворювань;

- для лікування радоновими ваннами екстрагенітальних захворювань;

- на кліматичні курорти починаючи з 26 тижня (крім спеціалізованих відділень для вагітних жінок).

15. Усі хронічні захворювання, що потребують спеціального лікування.

16. Захворювання і стани, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі хірургічного втручання.

17. Захворювання і стани, при яких хворі не спроможні до самостійного пересування та самообслуговування, потребують постійного спеціального догляду.

18. Всі форми туберкульозу в активній стадії для будь-яких курортів і санаторіїв нетуберкульозного профілю.