Перелік та вартість платних медичних послуг

Код

Назва послуги

Вартість, грн
Гематологічні дослідження (мануальні методи)

01

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

93

02

Визначення кількості ретикулоцитів

73

03

Виявлення малярійного плазмодію в препаратах крові

165

Гематологічні дослідження (аналізатор)

04

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

74

Імунологічні дослідження (мануальні методи)

05

Визначення групи крові за системою АВО і визначення резус-фактора

54

06

Визначення С-реактивного білка (CRP)

64

07

Визначення ревматоїдного фактора (РФ)

64

08

Визначення антистрептолізіну-О (ASL-О)

64

09

Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (МРП)

48

Імунологічні дослідження (імуноферментний аналізатор)

10

Визначення антитіл IgG до токсоплазмозу

71

11

Визначення антитіл IgМ до токсоплазмозу

75

12

Визначення антитіл IgG до герпесу

71

13

Визначення антитіл IgМ до герпесу

75

14

Визначення антитіл IgG до СМV (цитомегаловірус)

71

15

Визначення антитіл IgМ до СМV (цитомегаловірус)

75

16

Визначення антитіл IgG до хламідій

70

17

Визначення антитіл IgМ до хламідій

74

18

Визначення антитіл IgМ та IgG до трипонеми

76

19

Визначення антитіл IgG, IgМ до вірусу краснухи

120

20

Визначення HBsAg (поверхневий антиген гепатиту В)

62

21

Визначення HCV (загальні антитіла до гепатиту С)

109

Імунологічні дослідження (маркери критичних станів)

22

Визначення тропоніну І

469

23

Визначення Д-димеру

428

Дослідження гемостазу (мануальні методи)

24

Визначення часу згортання крові та тривалості кровотечі

47

25

Визначення факторів згортаючої системи крові

167

26

Визначеннняпротромбінового індексу

44

27

Визначення міжнародного нормованого відношення (МНВ)

66

28

Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ)

57

Біохімічні дослідження (мануальні методи)

29

Визначення глюкози крові

75

30

Визначення загального холестерину

61

31

Визначення тимолової проби

38

Біохімічні дослідження (аналізатор)

32

Визначення загального білку

61

33

Визначення альбуміну

75

34

Визначення креатиніну

75

35

Визначення сечовини

75

36

Визначення сечової кислоти

75

37

Визначення активності креатинфосфокінази

81

38

Визначення активності креатинфосфокінази - МВ фракції

95

39

Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСаТ)

75

40

Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛаТ)

75

41

Визначення активності фосфатази лужної

75

42

Визначення активності гама-глутамілтранспептидази

86

43

Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові і рідинах

88

44

Визначення активності альфа-амілази сечі

88

45

Визначення білірубіну загального

79

46

Визначення білірубіну прямого

79

47

Визначення тригліцеридів

76

48

Визначення загального холестерину

76

49

Визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (Х ЛВЩ)

89

50

Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності (Х ЛНЩ)

71

Загальноклінічні дослідження (мануальні методи)

51

Загальний аналіз сечі

74

52

Дослідження секрету передміхурової залози

88

53

Дослідження еякуляту

182

54

Бактеріоскопічне дослідження виділень чоловічих

36

55

Бактеріоскопічне дослідження виділень жіночих

51

56

Загальний аналіз мокротиння

72

57

Виявлення кислотостійких бактерій (КСБ) в біологічному матеріалі

93

58

Дослідження ліквора (спинномозкової рідини)

99

59

Дослідження рідин з серозних порожнин

91

60

Дослідження промивних вод з бронхів

56

61

Дослідження калу на яйця глистів

62

62

Копрологічні дослідження калу, виявлення найпростіших

109

63

Дослідження калу на приховану кров

53

Загальноклінічні дослідження (аналізатор)

64

Загальний аналіз сечі

71

Іонний склад крові (аналізатор електролітів)

65

Визначення електролітів крові (калій-і, натрій-і, хлор-і, кальцій -і, кальцій -з, рН)

234

Діагностичні дослідження на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору

66

В будь-якому біологічному матеріалі, дренажах, катетерах, інтубаційних трубках від хворого

163

67

В сечі

87

68

В крові

133

69

Випорожнень та інш. на умовно-патогенну та патогенну кишкову флору

123

70

Біологічного матеріалу на збудника дифтерії

84

71

Біологічного матеріалу на збудника менінгококової інфекції

110

72

Біологічного матеріалу на збудника кашлюка та паракашлюка

112

73

Дослідження мікробіоценозу кишківника (дисбактеріоз)

296

Профілактичні дослідження

74

На носійство збудників кишкових інфекцій (сальмонел, шигел)

60

75

На носійство золотистого стафілокока

105

76

На носійство збудника черевного тифу (серологічне)

98

Санітарні дослідження

77

Мікробного обсіменіння повітря

146

78

Мікробного обсіменіння зовнішнього середовища (змиви)

156

79

Контроль стерильності

105

Ідентифікація бактерій, в т.ч.:

80

Рода стафілококів

128

81

Рода стрептококів

68

82

Родини ентеробактерій

102

83

Рода гемофілів

108

84

Псевдомонад та інших НФГНБ

77

85

Дизентерії

288

86

Сальмонельозу

201

87

Дифтерії

114

88

Кашлюку та паракашлюку

187

89

Менінгококова інфекції

292

90

Грибів рода кандіда

45

91

Дослідження чутливості ідентифікованих мікроорганізмів до АБП диско-дифузійним методом

80

Комп'ютерна томографія

92

КТ головного мозку

621

93

КТ скроневих+приносові пазухи

568

94

КТ головного мозку+приносові пазухи

621

95

КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, сосцевидних відросток)

568

96

КТ орбіт, турецького сідла

568

97

КТ щелепно-лицевої ділянки

568

98

КТ шиї

2557

99

КТ гортані

2503

100

КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння, грудна клітка)

621

101

КТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, кишківник)

3327

102

КТ органів грудної порожнини+органів черевної порожнини+заочеревинного простіру+органів малого тазу

3446

103

КТ органів черевної порожнини +заочеревинний простір+таз

3327

104

КТ шиї +органів грудної порожнини+органів черевної порожнини+заочеревинний таз

3446

105

КТ шийного відділу хребта

568

106

КТ грудного відділу хребта

568

107

КТ поперекового відділу хребта

568

108

КТ поперекового відділу хребта + крижова кістка

621

109

КТ плечового суглобу

568

110

КТ ліктьового суглобу

568

111

КТ променнево-зап'ястного суглобу

568

112

КТ колінного суглобу

568

113

КТ гомілково-стопного суглобу

568

114

КТ кисті

568

115

КТ стопи

568

116

КТ кульшових суглобів, кісток тазу

568

117

КТ ангіографія судин головного мозку

2555

118

КТ ангіографія судин шиї

2555

119

КТ ангіографія грудного відділу аорти+черевного відділу аорти

2706

120

КТ ангіографія легеневих судин

2555

121

КТ ангіографія судин кінцівок

2588

122

КТ органів черевної порожнини нативне обстеження

568

123

КТ органів грудної порожнини контрастне обстеження (СЕ)

2555

Рентгенологічні обстеження (аналогова рентгенографія)

124

Рентгенографія ОГК/оглядова/ в одній проекції

156

125

Рентгенографія ОГК/оглядова/ у двох проекціях

220

126

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова ) в одній проекції

156

127

Рентгенографія шлунку за традиційною методикою в одній проекції

156

128

Рентгенографія стравоходу в двух проекціях

183

129

Первинне подвійне контрастування шлунка в двух проекціях

332

130

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції

156

131

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

220

132

Рентгенографія приносових пазух в одній проекції

135

133

Рентгенографія скронево-щелепного суглобу у двох проекціях

171

134

Рентгенографія нижньої щелепи у двох проекціях

171

135

Рентгенографія у двох проекція кісток носа

143

136

Рентгенографія скроневої кістки у двох проекціях

171

137

Рентгенографія ключиці у двох проекціях

144

138

Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання у двох проекціях

156

139

Рентгенографія грудини з компресією під час дихання у двох проекціях

144

140

Функціональне дослідження хребта у двох проекціях

156

141

Рентгенографія кісток тазу в одній проекції

156

142

Урографія внутрішньовенна в одній проекції

434

143

Метросальпінгографія в одній проекції

292

144

Фістулографія у двох проекціях

234

145

Дослідження шлунково-кишкового тракту в одній проекції

297

146

Дослідження товстої кишки

306

147

Екскреторна урографія

271

148

Оглядова урографія

156

149

Дослідження черепа у прямій проекції

144

150

Дослідження черепа у бічній проекція

144

151

Дослідження черепа спеціальна укладка

171

152

Рентгенографія шийного відділу хребта (пряма)

144

153

Рентгенографія шийного відділу хребта (бокова)

144

154

Функціональна проба в двух проекціях

169

155

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (пряма)

156

156

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (бокова)

156

157

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (функціональна проба)

181

158

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (пряма)

156

159

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (бокова)

156

160

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (крижова кістка та куприк)

196

161

Рентгенографія лопатки (пряма)

144

162

Рентгенографія лопатки (бокова)

144

163

Рентгенографія плечового суглобу (пряма)

144

164

Рентгенографія плечового суглобу (аксіальна)

144

165

Рентгенографія ліктьового суглобу

196

167

Рентгенографія передпліччя (дві проекції)

144

168

Рентгенографія променево-запястного суглобу (дві проекції)

162

169

Рентгенографія променево-запястного суглобу (3/4 проекції)

135

170

Рентгенографія зап’ястка (дві проекції)

162

171

Рентгенографія кисті (дві проекції)

177

172

Рентгенографія пальців кисті (дві проекції)

151

173

Рентгенографія клубової кістки (пряма)

156

174

Рентгенографія клубової кістки (коса)

156

175

Рентгенографія кульшового суглобу (пряма)

168

176

Рентгенографія кульшового суглобу (бокова)

168

177

Рентгенографія стегна (дві проекції)

168

178

Рентгенографія колінного суглобу у двох проекціях

160

179

Рентгенографія колінного суглобу аксіальна

156

180

Рентгенографія надколінника

146

181

Рентгенографія гомілки (дві проекції)

197

182

Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу (дві проекції)

196

183

Рентгенографія п’яткової кістки (аксіальна)

151

184

Рентгенографія стопи

144

185

Рентгенографія пальців стопи (дві проекції)

177

Рентгенологічні обстеження (цифрова рентгенографія)

186

Рентгенографія ОГК/оглядова/ в одній проекції

99

187

Рентгенографія ОГК/оглядова/ у двох проекціях

117

188

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова ) в одній проекції

99

189

Рентгенографія шлунку за традиційною методикою в одній проекції

99

190

Рентгенографія стравоходу в двух проекціях

117

191

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції

99

192

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

117

193

Рентгенографія приносових пазух в одній проекції

99

194

Рентгенографія скронево-щелепного суглобу у двох проекціях

117

195

Рентгенографія нижньої щелепи у двох проекціях

117

196

Рентгенографія у двох проекція кісток носа

99

197

Рентгенографія скроневої кістки у двох проекціях

117

198

Рентгенографія ключиці у двох проекціях

99

199

Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання у двох проекціях

99

200

Рентгенографія грудини з компресією під час дихання у двох проекціях

99

201

Функціональне дослідження хребта у двох проекціях

99

202

Рентгенографія кісток тазу в одній проекції

99

203

Урографія внутрішньовенна в одній проекції

224

204

Метросальпінгографія в одній проекції

179

205

Фістулографія у двох проекціях

152

206

Екскреторна урографія

152

207

Оглядова урографія

99

208

Дослідження черепа у прямій проекції

99

209

Дослідження черепа у бічній проекція

99

210

Дослідження черепа спеціальна укладка

117

211

Рентгенографія шийного відділу хребта пряма

99

212

Рентгенографія шийного відділу хребта бокова

99

213

Рентгенографія шийного відділу хребта (функціональна проба в двух проекціях)

121

214

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (пряма)

99

215

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (бокова)

99

216

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (Функціональна проба в двух проекціях)

121

217

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (пряма)

99

218

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (бокова)

99

219

Крижова кістка та куприк

117

220

Рентгенографія лопатки (пряма)

99

221

Рентгенографія лопатки (бокова)

99

222

Рентгенографія плечового суглобу (пряма)

99

223

Рентгенографія плечового суглобу (аксіальна)

99

224

Рентгенографія ліктьового суглобу (пряма+бічна+аксіальна)

117

225

Рентгенографія ліктьового суглобу (аксіальна)

99

226

Рентгенографія передпліччя (дві проекції)

99

227

Рентгенографія променево-запястного суглобу (дві проекції)

117

228

Рентгенографія променево-запястного суглобу (3/4 проекції)

99

229

Рентгенографія зап’ястка (дві проекції)

117

230

Рентгенографія кисті (дві проекції)

117

231

Рентгенографія пальців кисті (дві проекції)

99

232

Рентгенографія клубової кістки (пряма)

99

233

Рентгенографія клубової кістки (коса)

99

234

Рентгенографія кульшового суглобу (пряма)

110

235

Рентгенографія кульшового суглобу (коса)

110

236

Рентгенографія стегна (дві проекції)

110

237

Рентгенографія колінного суглобу у двох проекціях

110

238

Рентгенографія колінного суглобу аксіальна

110

239

Рентгенографія надколінника

110

240

Рентгенографія гомілки (дві проекції)

105

241

Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу (дві проекції)

117

242

Рентгенографія п’яткової кістки (аксіальна)

99

243

Рентгенографія стопи (дві проекції)

99

244

Рентгенографія пальців стопи (дві проекції)

117

Ендоскопічні дослідження

245

Езофагогастроскопія

604

246

Відеогастроскопія

749

247

Седація (анестезія, додаткова опція)

844

248

Езофагогастродуоденоскопія діагностична

604

249

Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії

1320

250

Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією

2595

251

Уретероскопія

1242

252

Цистоскопія

1162

253

Кольпоскопія

506

254

Гістероскопія

2415

255

Ендоскопічне дослідження через кишкову норицю

581

256

Колоноскопія діагностична

1896

257

Колоноскопія із взяттям біопсії

1951

258

Колоноскопія із лікувальною маніпуляцією

2830

259

Ректосигмоскопія діагностична

1655

260

Ректосигмоскопія із взяттям біопсії

1832

261

Ректосигмоскопія із лікувальною маніпуляцією

1918

262

Ректороманоскопія

808

263

Метросальпінгографія в одній проекції

808

264

Ректороманоскопія із взяттям біопсії

1537

265

Ректороманоскопія із лікувальною маніпуляцією

1694

Ультразвукові дослідження

266

Ультразвукове визначення кількості вільної рідини у плевральних порожнинах

139

267

Ультразвукове дослідження грудної залози обидві сторони

184

268

Ультразвукове дослідження печінки

139

269

Ультразвукове дослідження біліарної системи з холеретичною пробою

161

270

Ультразвукове дослідження жовчного міхура і жовчних проток

139

271

Ультразвукове визначення скорочувальної функції жовчного міхура

139

272

Ультразвукове дослідження підшлункової залози

117

273

Ультразвукове дослідження підшлункової залози із застосуванням проби з лазиксом

184

274

Ультразвукове дослідження підшлункової залози із застосуванням проби з водяною "подушкою"

184

275

Ультразвукове визначення кількості вільної рідини у черевній порожнині

139

276

Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура і жовчних проток

184

277

Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози

184

278

Ультразвукове дослідження нирок

139

279

Ультразвукове дослідження сечоводів

139

280

Ультразвукове дослідження сечового міхура

139

281

Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі

139

282

Ультразвукове дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців

188

283

Ультразвукове інтраректальне дослідження передміхурової залози

143

284

Ультразвукове дослідження органів калитки

139

285

Ультразвукове дослідження статевого члена

139

286

Ультразвукове дослідження кісток

139

287

Ультразвукове дослідження плечових суглобів

230

288

Ультразвукове дослідження ліктьових суглобів

230

289

Ультразвукове дослідження променево-зап'ясткових суглобів

230

290

Ультразвукове дослідження стегнових суглобів

230

291

Ультразвукове дослідження колінних суглобів

230

292

Ультразвукове дослідження гомілковостопних суглобів

230

293

Ультразвукове дослідження м'яких тканин

154

294

Ультразвукове дослідження екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією

321

295

Ультразвукове дослідження артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією

321

296

Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією

321

297

Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією

321

298

Ультразвукове дослідження селезінки

139

299

Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів

230

300

Доплерографія судин нирок

230

301

Доплерографія судин печінки

230

302

Доплерографія селезінкових судин

230

303

Доплерографія здухвинних судин

184

304

Доплерографія артерій верхніх кінцівок

321

305

Доплерографія артерій нижніх кінцівок

321

306

Ультразвукове дослідження артерій кисті з функціональними пробами

230

307

Ультразвукове дослідження артерій стоп з функціональними пробами

230

308

Ультразвукове дослідження дослідження великих судин черевної порожнини

230

Функціональна діагностика

309

Ехокардіоскопія

234

310

Електрокардіографія спокою

114

311

Електрокардіографія із затримкою дихання

115

312

Електрокардіографія у положенні стоячи (ортостатична)

126

313

Електрокардіографія із блокаторами бета-адренорецепторів

150

314

Електрокардіографія із нітрогліцерином

149

315

Електрокардіографія з атропіном

155

316

Електрокардіографія з фізичним навантаженням

499

317

Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі

499

318

Проба з дозованим фізичним навантаженням на "Тредміл"

499

319

Електрокардіографія при кисневому голодуванні

108

320

Електрокардіографія із додатковими відведеннями

191

321

Холтерівський моніторинг електрокардіограми

244

322

Визначення дихальних об'ємів

100

323

Визначення газообміну спірометром

100

324

Ергоспірографія

100

325

Пневмотахографія

109

326

Бронхоспірографія

109

327

Спірографія з фізичним навантаженням

364

328

Спірографія з медикаментозними пробами

339

Діагностичні послуги (загальне клінічне обстеження)

329

Первинне лікарське обстеження

132

330

Повторний лікарський огляд

97

331

Консіліум хворому

319

332

Вимір артеріального тиску

22

333

Забирання матеріалу для мікробіологічного дослідження (кров, сеча, кал, харкотиння)

66

334

Збирання матеріалу для лабораторного дослідження крові (капілярна кров)

28

335

Збирання матеріалу для лабораторного дослідження крові (венозна кров)

52

336

Консультація лікаря-терапевта

105

337

Консультація лікаря-гастроентеролога

113

338

Консультація лікаря-кардіолога

117

339

Консультація лікаря-ревматолога

121

340

Консультація лікаря-нефролога

111

341

Консультація лікаря-алерголога

106

342

Консультація лікаря-гематолога

102

343

Консультація лікаря-ендокринолога

120

344

Консультація лікаря-пульмонолога

105

345

Консультація лікаря-інфекціоніста

115

346

Консультація лікаря-хірурга

122

347

Консультація лікаря-хірурга судинного

102

348

Консультація лікаря-ортопеда-травматолога

116

349

Консультація лікаря-уролога

136

350

Консультація лікаря-невропатолога

108

351

Консультація лікаря-отоларинголога

121

352

Консультація лікаря-офтальмолога

122

353

Консультація лікаря-акушера-гінеколога

160

354

Консультація лікаря-дерматовенеролога

132

Імунологічні дослідження (автоматичний аналізатор ІХЛА Maglumі-600)

355

Визначення антитіл IgM до COVID-19 методом ІФА (ІХЛА)

474

356

Визначення антитіл IgG до COVID-19 методом ІФА (ІХЛА)

474

Імунологічні дослідження (напівавтоматичний аналізатор ІФА)

357

Визначення антитіл IgM до COVID-19 методом ІФА

135

358

Визначення антитіл IgG до COVID-19 методом ІФА

135

Експрес-діагностика маркерів критичних станів на аналізаторі GETEIN-1100

359

Визначення прокальцитоніну

386

360

Визначення тропоніну І

206

361

Визначення Д-димеру

214

362

Визначення глікованого гемоглобіну

141

Гематологічні дослідження (аналізатор)

363

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

43

Гематологічні дослідження (мануальні методи)

364

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

50

Біохімічні дослідження (мануальні методи)

365

Визначення глюкози крові

29

Біохімічні дослідження (аналізатор)

366

Визначення загального холестерину

26

Загальноклінічні дослідження (мануальні методи)

367

Загальний аналіз сечі

26

Прання 1 кг білизни та стажування лікарів-інтернів на умовах контракту

368

Прання 1 кг білизни

28

369

Оплата стажування лікарів-інтернів на умовах контракту за 1 місяць

709,17/851,0

Мамографічне дослідження молочних залоз

370

Мамографічне дослідження грудних залоз

350

371

Друк знімку мамографічного дослідження

95

Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу в КДЛ

372

Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу

130

Профілактичні огляди

373

Профогляд лікаря-терапевта

53

374

Профогляд лікаря-гастроентеролога

30

375

Профогляд лікаря-кардіолога

38

376

Профогляд лікаря-алерголога

29

377

Профогляд лікаря-гематолога

29

378

Профогляд лікаря-ендокринолога

30

379

Профогляд лікаря-пульмонолога

29

380

Профогляд лікаря-інфекціоніста

36

381

Профогляд лікаря-хірурга

39

382

Профогляд лікаря-ортопеда-травматолога

30

383

Профогляд лікаря-уролога

30

384

Профогляд лікаря-невропатолога

35

385

Профогляд лікаря-отоларинголога

32

386

Профогляд лікаря-офтальмолога

41

387

Профогляд лікаря-акушера-гінеколога

68

388

Профогляд лікаря-дерматовенеролога

35

Послуги, які надаються в поліклініках №1 і №2

389

Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном на більше, як на 20 днів)

1228

390

Корекція зору за допомогою окулярів

164

Надання санаторно-курортних послуг:

391

Виписка довідки на санаторно-курортне лікування

77

392

Виписка санаторно-курортної картки

77

Видача медичного документа:

393

Видача медичної довідки

59

394

Видача виписки з історії хвороби або амбулаторної карти

75

Електрофорез ліків

395

Електрофорез з 5% розчином калію йодіду

49

396

Електрофорез з 5% розчином хлориду кальцію

46

397

Електрофорез з 2% лідокаїном

47

398

Електрофорез з 2% новокаїну

45

399

Електрофорез з гідрокартизоном

70

400

Електрофорез з диклофенаком

58

401

Електрофорез з сумішшю Аджієва

53

402

Електрофорез з натрій бромом

49

403

Електрофорез з вітаміном В1

49

404

Електрофорез з прозеріном

55

405

Електрофорез з сульфатом магнію

47

406

Електрофорез з еуфіліном

49

407

Електрофорез з нікотиновою кислотою

69

408

Електрофорез з лідазою

67

409

Електрофорез з 5% диклагелем

64

410

Електрофорез з фастум гелем

63

411

Електрофорез з цефазоліном

52

412

Електрофорез з бішофітом

47

Електротерапія імпульсними струмами низької та звукової частоти

413

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з новокаїном

44

414

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з лідокаїном

39

415

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з бішофітом

39

416

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з діклофенаком

50

417

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з прозеріном

48

418

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія)

30

419

Діадинамофорез ліків

30

420

Електростимуляція

37

Високочастотна терапія

421

Дарсонвалізація

39

422

Надвисокочастотна терапія

39

423

Магнітотерапія

40

424

Магнітолазеротерапія

39

425

Ультратонтерапія

39

426

Ультрависокочастотна терапія

39

Світлолікування

427

Інфрачервоне випромінювання (солюкс)

39

428

Тубус-кварц одна зона опромінення

17

429

Ультрафіолетове випромінювання загальне

17

430

Ультрафіолетове випромінювання зональне

12

431

Ультразвук ЛОР органів з гідрокартизоновою маззю

49

432

Ультразвук ЛОР органів з гіоксизоновою маззю

48

433

Ультразвук терапевтичний з гідрокартизоновою маззю

49

434

Ультразвук терапевтичний

40

435

Ультразвук ЛОР органів

39

436

Фонофорез ліків

37

Інгаляції

437

Інгаляція небулайзером з небутамолом

31

438

Інгаляція небулайзером з небуфлюзолом

60

439

Інгаляція небулайзером з пульмикортом

31

440

Інгаляція небулайзером з декасаном

45

441

Інгаляція небулайзером з фрівейтом

37

442

Інгаляція небулайзером з беродуалом

43

443

Інгаляція небулайзером з фізрозчином

28

Водолікування

444

Парафіно-озокеритолікування

113

Масажні процедури

445

Масаж шийного відділу хребта

40

446

Масаж грудного відділу хребта

46

447

Масаж поперекового відділу хребта

41

448

Масаж хребта

51

449

Масаж кінцівок

50

450

Масаж м'язів спини

58

451

Масаж одного колінного суглобу

33

452

Масаж одного гомілково-ступневого суглобу

33

453

Масаж одного плечового суглобу

33

454

Масаж одного ліктьового суглобу

33

455

Масаж одного променево-зап'ясткового суглобу

33

456

Масаж обличчя

32

Лікувальна фізкультура

457

Лікувальна фізкультура

54

458

Індивідуальні заняття

54

459

Пасивна та активна розробка рухів у суглобах

39

460

Механотерапія

24

461

Велотренування

24

462

Соціально-побутова реабілітація

39

463

Заняття на профілакторі Євмінова

32