Перелік платних послуг, які діють в установі

2021 рік

Клініко-діагностична лабораторія

1. Гематологічні дослідження (мануальні методи)

1

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

93

2

Визначення кількості ретикулоцитів

73

3

Виявлення малярійного плазмодію в препаратах крові

165

2. Гематологічні дослідження (аналізатор)

4

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

74

3. Імунологічні дослідження (мануальні методи)

5

Визначення групи крові за системою АВО і визначення резус-фактора

54

6

Визначення С-реактивного білка (CRP)

64

7

Визначення ревматоїдного фактора (РФ)

64

8

Визначення антистрептолізіну-О (ASL-О)

64

9

Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (МРП)

48

4. Імунологічні дослідження (імуноферментний аналізатор)

10

Визначення антитіл IgG до токсоплазмозу

71

11

Визначення антитіл IgМ до токсоплазмозу

75

12

Визначення антитіл IgG до герпесу

71

13

Визначення антитіл IgМ до герпесу

75

14

Визначення антитіл IgG до СМV (цитомегаловірус)

71

15

Визначення антитіл IgМ до СМV (цитомегаловірус)

75

16

Визначення антитіл IgG до хламідій

70

17

Визначення антитіл IgМ до хламідій

74

18

Визначення антитіл IgМ та IgG до трипонеми

76

19

Визначення антитіл IgG, IgМ до вірусу краснухи

120

20

Визначення HBsAg (поверхневий антиген гепатиту В)

62

21

Визначення HCV (загальні антитіла до гепатиту С)

109

5. Імунологічні дослідження (маркери критичних станів)

22

Визначення тропоніну І

469

23

Визначення Д-димеру

428

6. Дослідження гемостазу (мануальні методи)

24

Визначення часу згортання крові та тривалості кровотечі

47

25

Визначення факторів згортаючої системи крові

167

26

Визначеннняпротромбінового індексу

44

27

Визначення міжнародного нормованого відношення  (МНВ)

66

28

Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ)

57

7. Біохімічні дослідження (мануальні методи)

29

Визначення глюкози крові

75

30

Визначення загального холестерину

61

31

Визначення тимолової проби

38

8. Біохімічні дослідження (аналізатор)

Білковий обмін

32

Визначення загального білку

61

33

Визначення альбуміну

75

34

Визначення креатиніну

75

35

Визначення сечовини

75

36

Визначення сечової кислоти

75

Ферменти

37

Визначення активності креатинфосфокінази

81

38

Визначення активності креатинфосфокінази - МВ фракції

95

39

Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСаТ)

75

40

Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛаТ)

75

41

Визначення активності фосфатази лужної

75

42

Визначення активності гама-глутамілтранспептидази

86

43

Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові і рідинах

88

44

Визначення активності альфа-амілази сечі

88

Пігментний обмін

45

Визначення білірубіну загального

79

46

Визначення білірубіну прямого

79

Ліпідний обмін

47

Визначення тригліцеридів

76

48

Визначення загального холестерину

76

49

Визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (Х ЛВЩ)

89

50

Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності (Х ЛНЩ)

71

9. Загальноклінічні дослідження (мануальні методи)

51

Загальний аналіз сечі

74

52

Дослідження секрету передміхурової залози

88

53

Дослідження еякуляту

182

54

Бактеріоскопічне дослідження виділень чоловічих

51

55

Бактеріоскопічне дослідження виділень жіночих

51

56

Загальний аналіз мокротиння

72

57

Виявлення кислотостійких бактерій (КСБ) в біологічному матеріалі

93

58

Дослідження ліквора (спинномозкової рідини)

99

59

Дослідження рідин з серозних порожнин

91

60

Дослідження промивних вод з бронхів

56

61

Дослідження калу на яйця глистів

62

62

Копрологічні дослідження калу, виявлення найпростіших

109

63

Дослідження калу на приховану кров

53

10. Загальноклінічні дослідження (аналізатор)

64

Загальний аналіз сечі

71

11. Іонний склад крові (аналізатор електролітів)

65

Визначення електролітів крові (калій-і, натрій-і, хлор-і, кальцій -і, кальцій -з, рН)

234

Бактеріологічна лабораторія

І. Діагностичні дослідження на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору

66

в будь-якому біологічному матеріалі, дренажах, катетерах, інтубаційних трубках від хворого

163

67

в сечі

87

68

в крові

133

69

випорожнень та інш. на умовно-патогенну та патогенну кишкову флору

123

70

біологічного матеріалу на збудника дифтерії

84

71

біологічного матеріалу на збудника менінгококової інфекції

110

72

біологічного матеріалу на збудника кашлюка та паракашлюка

112

73

Дослідження мікробіоценозу кишківника (дисбактеріоз)

296

ІІ. Профілактичні  дослідження

74

на носійство збудників кишкових інфекцій (сальмонел, шигел)

60

75

на носійство золотистого стафілокока

105

76

на носійство збудника черевного тифу (серологічне)

98

ІІІ. Санітарні  дослідження

77

мікробного обсіменіння повітря

146

78

мікробного обсіменіння зовнішнього середовища (змиви)

156

79

контроль стерильності

105

IV. Ідентифікація бактерій, в т.ч.:

80

рода стафілококів

128

81

рода стрептококів

68

82

родини ентеробактерій

102

83

рода гемофілів

108

84

псевдомонад та інших НФГНБ

77

85

дизентерії

288

86

сальмонельозу

201

87

дифтерії

114

88

кашлюку та паракашлюку

292

89

менінгококова інфекції

322

90

грибів рода кандіда

45

91

Дослідження чутливості ідентифікованих мікроорганізмів до АБП диско-дифузійним методом

80

Комп'ютерна томографія

92

Комп'ютерна томографія головного мозку

621

93

Комп'ютерна томографія скроневих+приносові пазухи

568

94

Комп'ютерна томографія головного мозку+приносові пазухи

621

95

Комп'ютерна томографія скроневих кісток  (середнє, внутрішнє вухо, сосцевидних відросток)

568

96

Комп'ютерна томографія орбіт, турецького сідла

568

97

Комп'ютерна томографія щелепно-лицевої ділянки

568

98

Комп'ютерна томографія шиї

2557

99

Комп'ютерна томографія гортані

2503

100

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини  (легені, середостіння, грудна клітка)

621

101

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, кишківник)

3327

102

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини+органів черевної порожнини+заочеревинного простіру+органів малого тазу

3446

103

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини +заочеревинний простір+таз

3327

104

Комп'ютерна томографія шиї +органів грудної порожнини+органів черевної порожнини+заочеревинний таз

3446

Комп'ютерна томографія одного відділу хребта:

105

-шийний відділ

568

106

-грудний відділ

568

107

-поперековий відділ

568

108

Комп'ютерна томографія поперекового відділу хребта + крижова кістка

621

Комп'ютерна томографія одного з суглобів:

109

-плечовий

568

110

-ліктьовий

568

111

-променево-запястний

568

112

-колінний

568

113

-гомілковоступневий

568

Комп'ютерна томографія одного з сегментів кінцівок

114

-кисть

568

115

-стопа

568

116

Комп'ютерна томографія кульшових суглобів, кісток тазу

568

Комп'ютерна томографія ангіографія судин однієї ділянки:

117

-головного мозку

2555

118

-шиї

2555

119

-грудного відділу аорти+черевного відділу аорти

2706

120

-легеневих судин

2555

121

Комп'ютерна томографія ангіографія судин кінцівок

2588

122

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини нативне обстеження

568

123

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини контрастне обстеження (СЕ)

2555

Рентгенологічні обстеження (аналогова рентгенографія)

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):

124

Рентгенографія ОГК/оглядова/ в одній проекції

156

125

Рентгенографія ОГК/оглядова/ у двох проекціях

220

Рентгенологічні дослідження органів травлення:

126

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова ) в одній проекції

156

127

Рентгенографія  шлунку за традиційною методикою в одній проекції

156

128

Рентгенографія стравоходу в двух проекціях

183

129

Первинне подвійне контрастування шлунка в двух проекціях

332

Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

130

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції

156

131

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

220

132

Рентгенографія приносових пазух в одній проекції

135

133

Рентгенографія  скронево-щелепного суглобу у двох проекціях

171

134

Рентгенографія нижньої щелепи у двох проекціях

171

135

Рентгенографія у двох проекція кісток носа

143

136

Рентгенографія скроневої кістки у двох проекціях

171

137

Рентгенографія  ключиці  у двох проекціях

144

138

Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання у двох проекціях

156

139

Рентгенографія грудини з компресією під час дихання у двох проекціях

144

140

Функціональне дослідження хребта у двох проекціях

156

141

Рентгенографія кісток тазу в одній проекції

156

Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології

142

Урографія внутрішньовенна  в одній проекції

434

143

Метросальпінгографія в одній проекції

292

Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, каутеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентген хірургічні методи дослідження та лікування)

144

Фістулографія у двох проекціях

234

145

Дослідження шлунково-кишкового тракту в одній проекції

297

146

Дослідження товстої кишки

306

Дослідження сечовидільного тракту

147

Екскреторна урографія

271

148

Оглядова урографія

156

Дослідження черепа

149

Дослідження черепа у прямій проекціі

144

150

Дослідження черепа у бічній проекція

144

151

Дослідження черепа спеціальна укладка

171

Рентгенографія шийного відділу хребта

152

- пряма

144

153

-бічна

144

154

-функціональна  проба в двух проекціях

169

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта

155

-пряма

156

156

-бічна

156

157

-функціональна проба

181

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба

158

-пряма

156

159

-бічна

156

160

-крижова кістка та куприк

196

Рентгенографія лопатки

161

-пряма

144

162

-бічна

144

Рентгенографія плечового суглобу

163

-пряма

144

164

-аксіальна

144

Рентгенографія ліктьового суглобу

165

- пряма+бічна+аксіальна

196

166

- аксіальна

144

167

Рентгенографія передпліччя (дві проекції)

144

168

Рентгенографія променево-запястного суглобу (дві проекції)

162

169

Рентгенографія променево-запястного суглобу (3/4 проекції)

135

170

Рентгенографія зап’ястка (дві проекції)

162

171

Рентгенографія кисті (дві проекції)

177

172

Рентгенографія пальців кисті (дві проекції)

151

Рентгенографія клубової кістки

173

-пряма

156

174

-коса

156

Рентгенографія кульшового суглобу

175

-пряма

168

176

-бічна

168

177

Рентгенографія стегна (дві проекції)

168

Рентгенографія колінного суглобу

178

Рентгенографія колінного суглобу у двох проекціях

160

179

Рентгенографія колінного суглобу аксіальна

156

180

Рентгенографія надколінника

146

181

Рентгенографія гомілки (дві проекції)

197

182

Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу (дві проекції)

196

183

Рентгенографія п’яткової кістки (аксіальна)

151

Рентгенографія стопи

184

Рентгенографія стопи пряма + бічна

144

185

Рентгенографія пальців стопи (дві проекції)

177

Рентгенологічні обстеження (цифрова рентгенографія)

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):

186

Рентгенографія ОГК/оглядова/ в одній проекції

99

187

Рентгенографія ОГК/оглядова/ у двох проекціях

117

Рентгенологічні дослідження органів травлення:

188

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова ) в одній проекції

99

189

Рентгенографія  шлунку за традиційною методикою в одній проекції

99

190

Рентгенографія стравоходу в двух проекціях

117

Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

191

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції

99

192

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

117

193

Рентгенографія приносових пазух в одній проекції

99

194

Рентгенографія  скронево-щелепного суглобу у двох проекціях

117

195

Рентгенографія нижньої щелепи у двох проекціях

117

196

Рентгенографія у двох проекція кісток носа

99

197

Рентгенографія скроневої кістки у двох проекціях

117

198

Рентгенографія  ключиці  у двох проекціях

99

199

Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання у двох проекціях

99

200

Рентгенографія грудини з компресією під час дихання у двох проекціях

99

201

Функціональне дослідження хребта у двох проекціях

99

202

Рентгенографія кісток тазу в одній проекції

99

Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології

203

Урографія внутрішньовенна  в одній проекції

224

204

Метросальпінгографія в одній проекції

179

Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, каутеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентген хірургічні методи дослідження та лікування)

205

Фістулографія у двох проекціях

152

Дослідження сечовидільного тракту

206

Екскреторна урографія

152

207

Оглядова урографія

99

Дослідження черепа

208

Дослідження черепа у прямій проекціі

99

209

Дослідження черепа у бічній проекція

99

210

Дослідження черепа спеціальна укладка

117

Рентгенографія шийного відділу хребта

211

- пряма

99

212

-бічна

99

213

-функціональна  проба в двух проекціях

121

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта

214

-пряма

99

215

-бічна

99

216

-функціональна проба

121

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба

217

-пряма

99

218

-бічна

99

219

-крижова кістка та куприк

117

Рентгенографія лопатки

220

-пряма

99

221

-бічна

99

Рентгенографія плечового суглобу

222

-пряма

99

223

-аксіальна

99

Рентгенографія ліктьового суглобу

224

- пряма+бічна+аксіальна

117

225

- аксіальна

99

226

Рентгенографія передпліччя (дві проекції)

99

227

Рентгенографія променево-запястного суглобу (дві проекції)

117

228

Рентгенографія променево-запястного суглобу (3/4 проекції)

99

229

Рентгенографія зап’ястка (дві проекції)

117

230

Рентгенографія кисті (дві проекції)

117

231

Рентгенографія пальців кисті (дві проекції)

99

Рентгенографія клубової кістки

232

-пряма

99

233

-коса

99

Рентгенографія кульшового суглобу

234

-пряма

110

235

-бічна

110

236

Рентгенографія стегна (дві проекції)

110

Рентгенографія колінного суглобу

237

Рентгенографія колінного суглобу у двох проекціях

110

238

Рентгенографія колінного суглобу аксіальна

110

239

Рентгенографія надколінника

110

240

Рентгенографія гомілки (дві проекції)

105

241

Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу (дві проекції)

117

242

Рентгенографія п’яткової кістки (аксіальна)

99

Рентгенографія стопи

243

Рентгенографія стопи пряма + бічна

99

244

Рентгенографія пальців стопи (дві проекції)

117

ВЕ(н)МД

Ендоскопічні дослідження

245

Езофагогастроскопія

604

246

Гастроскопія                                                                                 

749

247

Седація (анестезія, додаткова опція)                                                                                                            

844

248

Езофагогастродуоденоскопія діагностична                                                                                                                                                      

604

249

Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії                                                                                                                                          

1320

250

Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією                                                                    

2595

251

Уретероскопія

1242

252

Цистоскопія

1162

253

Кольпоскопія

506

254

Гістероскопія

2415

255

Ендоскопічне дослідження через кишкову норицю                                                         

581

256

Колоноскопія діагностична                                   

1896

257

Колоноскопія із взяттям біопсії

1951

258

Колоноскопія із лікувальною маніпуляцією                                                                                                                  

2830

259

Ректосигмоскопія діагностична                                                                                                                                    

1655

260

Ректосигмоскопія із взяттям біопсії                                                                                                                                        

1832

261

Ректосигмоскопія із лікувальною маніпуляцією                                                                                                           

1918

262

Ректороманоскопія                                                                                                                                        

808

263

Ректороманоскопія діагностична                                                                                                                                             

808

264

Ректороманоскопія із взяттям біопсії                                                                                                                     

1537

265

Ректороманоскопія із лікувальною маніпуляцією                                                                                                           

1694

 

Функціональна діагностика

309

Ехокардіоскопія

234

310

Електрокардіографія спокою

114

311

Електрокардіографія із затримкою дихання                                                                             

115

312

Електрокардіографія у положенні стоячи (ортостатична)

126

313

Електрокардіографія із блокаторами бета-адренорецепторів                                                         

150

314

Електрокардіографія із нітрогліцерином                                                        

149

315

Електрокардіографія з атропіном                                              

155

316

Електрокардіографія з фізичним навантаженням

499

317

Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі                                               

499

318

Проба з дозованим фізичним навантаженням на "Тредміл"                       

499

319

Електрокардіографія при кисневому голодуванні                                                                           

108

320

Електрокардіографія із додатковими відведеннями                                           

191

321

Холтерівський моніторинг електрокардіограми                                               

244

322

Визначення дихальних об'ємів                                                                                          

100

323

Визначення газообміну спірометром                                                          

100

324

Ергоспірографія                                                                                      

100

325

Пневмотахографія                                                                                                                                        

109

326

Бронхоспірографія                                                                                                                      

109

327

Спірографія з фізичним навантаженням                                                  

364

328

Спірографія з медикаментозними пробами                                     

339

 

Клініко-діагностична лабораторія

Імунологічні дослідження (автоматичний аналізатор ІХЛА Maglumі-600)

355

Визначення антитіл IgM до COVID-19 методом ІФА (ІХЛА)

474

356

Визначення антитіл IgG до COVID-19 методом ІФА (ІХЛА)

474

Імунологічні дослідження (напівавтоматичний аналізатор ІФА)

357

Визначення антитіл IgM до COVID-19 методом ІФА

135

358

Визначення антитіл IgG до COVID-19 методом ІФА

135

Експрес-діагностика маркерів критичних станів на аналізаторі GETEIN-1100

359

Визначення прокальцитоніну

386

360

Визначення тропоніну І

206

361

Визначення Д-димеру

214

362

Визначення глікованого гемоглобіну

141

Лабораторні послуги за договорами з юридичними особами (від 100 одиниць послуг на рік)

Гематологічні дослідження (аналізатор)

363

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

43

Гематологічні дослідження (мануальні методи)

364

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

50

Біохімічні дослідження (мануальні методи)

365

Визначення глюкози крові

29

Біохімічні дослідження (аналізатор)

366

Визначення загального холестерину

26

Загальноклінічні дослідження (мануальні методи)

367

Загальний аналіз сечі

26

Прання 1 кг білизни та стажування лікарів-інтернів на умовах контракту

368

Прання 1 кг білизни

28

369

Оплата стажування лікарів-інтернів на умовах контракту за 1 місяць

709,17 (без ПДВ) /851,0 (з ПДВ)

Мамографічне дослідження молочних залоз

370

Мамографічне дослідження грудних залоз

350

371

Друк знімку мамографічного дослідження

95

Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу в КДЛ

372

Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу

130

 

Послуги, які надаються в поліклініках №1 і №2

389

Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном на більше, як на 20 днів)

1228

390

Корекція зору за допомогою окулярів

164

Надання санаторно-курортних послуг:

391

Виписка довідки на санаторно-курортне лікування

77

392

Виписка санаторно-курортної картки

77

Видача медичного документа:

393

Видача медичної довідки

59

394

Видача виписки з історії хвороби або амбулаторної карти

75

Фізіотерапевтичні процедури

Електрофорез ліків

395

Електрофорез з 5% розчином калію йодіду

49

396

Електрофорез з 5% розчином хлориду кальцію

46

397

Електрофорез з 2% лідокаїном

47

398

Електрофорез з 2% новокаїну

45

399

Електрофорез з гідрокартизоном

70

400

Електрофорез з диклофенаком

58

401

Електрофорез з сумішшю Аджієва

53

402

Електрофорез з натрій бромом

49

403

Електрофорез з вітаміном В1

49

404

Електрофорез з прозеріном

55

405

Електрофорез з сульфатом магнію

47

406

Електрофорез з еуфіліном

49

407

Електрофорез з нікотиновою кислотою

69

408

Електрофорез з лідазою

67

409

Електрофорез з 5% диклагелем

64

410

Електрофорез з фастум гелем

63

411

Електрофорез з цефазоліном

52

412

Електрофорез з бішофітом

47

Електротерапія імпульсними струмами низької та звукової частоти

413

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з новокаїном

44

414

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з лідокаїном

39

415

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з бішофітом

39

416

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з діклофенаком

50

417

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія) з прозеріном

48

418

Ампліпульстерапія (діодінамотерапія)

30

419

Діадинамофорез ліків

30

420

Електростимуляція

37

Високочастотна терапія

421

Дарсонвалізація

39

422

Надвисокочастотна терапія

39

423

Магнітотерапія

40

424

Магнітолазеротерапія

39

425

Ультратонтерапія

39

426

Ультрависокочастотна терапія

39

Світлолікування

427

Інфрачервоне випромінювання (солюкс)

39

428

Тубус-кварц одна зона опромінення

17

429

Ультрафіолетове випромінювання загальне

17

430

Ультрафіолетове випромінювання зональне

12

431

Ультразвук ЛОР органів з гідрокартизоновою маззю

49

432

Ультразвук ЛОР органів з гіоксизоновою маззю

48

433

Ультразвук терапевтичний з гідрокартизоновою маззю

49

434

Ультразвук терапевтичний

40

435

Ультразвук ЛОР органів

39

436

Фонофорез ліків

37

Інгаляції

437

Інгаляція небулайзером з небутамолом

31

438

Інгаляція небулайзером з небуфлюзолом

60

439

Інгаляція небулайзером з пульмикортом

31

440

Інгаляція небулайзером з декасаном

45

441

Інгаляція небулайзером з фрівейтом

37

442

Інгаляція небулайзером з беродуалом

43

443

Інгаляція небулайзером з фізрозчином

28

Водолікування

444

Парафіно-озокеритолікування

113

 

Лікувальна фізкультура

457

Лікувальна фізкультура

54

458

Індивідуальні  заняття

54

459

Пасивна та активна розробка рухів у суглобах

39

460

Механотерапія

24

461

Велотренування

24

462

Соціально-побутова реабілітація

39

463

Заняття на профілакторі Євмінова

32

   

Вартість надання послуг на один експрес-тест на виявлення поверхневого антигену N-COV-19 в приймально-діагностичному відділенні

504

Експрес-тест на виявлення поверхневого антигену N-COV-19

212

Клініко-діагностична лабораторія

 Цитологічні дослідження

505

Цитоморфологічні  дослідження  біологічного матеріалу (мазки, пункції, ексфоліативний матеріал)

103

 Імунологічні дослідження (імуноферментний аналізатор)

506

Визначення вільного тироксину, Т4

153

507

Визначення вільного трийодтироніну, Т3

153

508

Визначення тиреотропного гормону, ТТГ

153

509

Виявлення антитіл до ВІЛ1/2 та антигену ВІЛ1 р24 

178

Дослідження гемостазу (коагулометр Diagon)

510

Визначення факторів згортаючої системи крові

133

511

Визначенння протромбінового індексу

75

512

Визначення міжнародного нормованого відношення  (МНВ)

78

513

Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ)

68

514

Визначення Д -димеру

183

Іонний склад крові (аналізатор електролітів та газів крові MEDICA)

515

Визначення електролітів крові (калій-і, натрій-і, хлор-і, кальцій -і, кальцій -з, рН) та газів крові

141

Вартість медичних послуг