Перелік та вартість платних медичних послуг

Код

Назва послуги

Вартість, грн
Гематологічні дослідження (мануальні методи)

01

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

69

02

Визначення кількості ретикулоцитів

55

03

Виявлення малярійного плазмодію в препаратах крові

119

Гематологічні дослідження (аналізатор)

04

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

71

Імунологічні дослідження (мануальні методи)

05

Визначення групи крові за системою АВО і визначення резус-фактора

47

06

Визначення С-реактивного білка (CRP)

52

07

Визначення ревматоїдного фактора (РФ)

52

08

Визначення антистрептолізіну-О (ASL-О)

52

09

Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (МРП)

42

Імунологічні дослідження (імуноферментний аналізатор)

10

Визначення антитіл IgG до токсоплазмозу

58

11

Визначення антитіл IgМ до токсоплазмозу

61

12

Визначення антитіл IgG до герпесу

58

13

Визначення антитіл IgМ до герпесу

61

14

Визначення антитіл IgG до СМV (цитомегаловірус)

58

15

Визначення антитіл IgМ до СМV (цитомегаловірус)

61

16

Визначення антитіл IgG до хламідій

56

17

Визначення антитіл IgМ до хламідій

56

18

Визначення антитіл IgМ та IgG до трипонеми

62

19

Визначення антитіл IgG, IgМ до вірусу краснухи

78

20

Визначення HBsAg (поверхневий антиген гепатиту В)

51

21

Визначення HCV (загальні антитіла до гепатиту С)

86

Імунологічні дослідження (маркери критичних станів)

22

Визначення тропоніну І

429

23

Визначення Д-димеру

480

Дослідження гемостазу (мануальні методи)

24

Визначення часу згортання крові та тривалості кровотечі

33

25

Визначення факторів згортаючої системи крові

126

26

Визначеннняпротромбінового індексу

35

27

Визначення міжнародного нормованого відношення (МНВ)

51

28

Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ)

49

Біохімічні дослідження (мануальні методи)

29

Визначення глюкози крові

54

30

Визначення загального холестерину

55

31

Визначення тимолової проби

29

Біохімічні дослідження (аналізатор)

32

Визначення загального білку

54

33

Визначення альбуміну

55

34

Визначення креатиніну

55

35

Визначення сечовини

55

36

Визначення сечової кислоти

55

37

Визначення активності креатинфосфокінази

60

38

Визначення активності креатинфосфокінази - МВ фракції

75

39

Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСаТ)

55

40

Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛаТ)

55

41

Визначення активності фосфатази лужної

55

42

Визначення активності гама-глутамілтранспептидази

63

43

Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові і рідинах

69

44

Визначення активності альфа-амілази сечі

69

45

Визначення білірубіну загального

58

46

Визначення білірубіну прямого

58

47

Визначення тригліцеридів

51

48

Визначення загального холестерину

51

49

Визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (Х ЛВЩ)

76

50

Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності (Х ЛНЩ)

87

Загальноклінічні дослідження (мануальні методи)

51

Загальний аналіз сечі

54

52

Дослідження секрету передміхурової залози

63

53

Дослідження еякуляту

131

54

Бактеріоскопічне дослідження виділень чоловічих

36

55

Бактеріоскопічне дослідження виділень жіночих

36

56

Загальний аналіз мокротиння

50

57

Виявлення кислотостійких бактерій (КСБ) в біологічному матеріалі

66

58

Дослідження ліквора (спинномозкової рідини)

78

59

Дослідження рідин з серозних порожнин

72

60

Дослідження промивних вод з бронхів

39

61

Дослідження калу на яйця глистів

43

62

Копрологічні дослідження калу, виявлення найпростіших

78

63

Дослідження калу на приховану кров

37

Загальноклінічні дослідження (аналізатор)

64

Загальний аналіз сечі

54

Іонний склад крові (аналізатор електролітів)

65

Визначення електролітів крові (калій-і, натрій-і, хлор-і, кальцій -і, кальцій -з, рН)

96

Діагностичні дослідження на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору

66

В будь-якому біологічному матеріалі, дренажах, катетерах, інтубаційних трубках від хворого

124

67

В сечі

66

68

В крові

100

69

Випорожнень та інш. на умовно-патогенну та патогенну кишкову флору

122

70

Біологічного матеріалу на збудника дифтерії

66

71

Біологічного матеріалу на збудника менінгококової інфекції

85

72

Біологічного матеріалу на збудника кашлюка та паракашлюка

89

73

Дослідження мікробіоценозу кишківника (дисбактеріоз)

239

Профілактичні дослідження

74

На носійство збудників кишкових інфекцій (сальмонел, шигел)

53

75

На носійство золотистого стафілокока

48

76

На носійство збудника черевного тифу (серологічне)

92

Санітарні дослідження

77

Мікробного обсіменіння повітря

54

78

Мікробного обсіменіння зовнішнього середовища (змиви)

61

79

Контроль стерильності

46

Ідентифікація бактерій, в т.ч.:

80

Рода стафілококів

59

81

Рода стрептококів

59

82

Родини ентеробактерій

88

83

Рода гемофілів

94

84

Псевдомонад та інших НФГНБ

66

85

Дизентерії

223

86

Сальмонельозу

201

87

Дифтерії

100

88

Кашлюку та паракашлюку

187

89

Менінгококова інфекції

216

90

Грибів рода кандіда

37

91

Дослідження чутливості ідентифікованих мікроорганізмів до АБП диско-дифузійним методом

70

Комп'ютерна томографія

92

КТ головного мозку

531

93

КТ скроневих+приносові пазухи

478

94

КТ головного мозку+приносові пазухи

531

95

КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, сосцевидних відросток)

478

96

КТ орбіт, турецького сідла

478

97

КТ щелепно-лицевої ділянки

478

98

КТ шиї

2393

99

КТ гортані

2340

100

КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння, грудна клітка)

531

101

КТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, кишківник)

3156

102

КТ органів грудної порожнини+органів черевної порожнини+заочеревинного простіру+органів малого тазу

3258

103

КТ органів черевної порожнини +заочеревинний простір+таз

3156

104

КТ шиї +органів грудної порожнини+органів черевної порожнини+заочеревинний таз

3258

105

КТ шийного відділу хребта

478

106

КТ грудного відділу хребта

478

107

КТ поперекового відділу хребта

478

108

КТ поперекового відділу хребта + крижова кістка

531

109

КТ плечового суглобу

478

110

КТ ліктьового суглобу

478

111

КТ променнево-зап'ястного суглобу

478

112

КТ колінного суглобу

478

113

КТ гомілково-стопного суглобу

478

114

КТ кисті

478

115

КТ стопи

478

116

КТ кульшових суглобів, кісток тазу

478

117

КТ ангіографія судин головного мозку

2392

118

КТ ангіографія судин шиї

2392

119

КТ ангіографія грудного відділу аорти+черевного відділу аорти

2519

120

КТ ангіографія легеневих судин

2392

121

КТ ангіографія судин кінцівок

2416

122

КТ органів черевної порожнини нативне обстеження

478

123

КТ органів грудної порожнини контрастне обстеження (СЕ)

2392

Рентгенологічні обстеження (аналогова рентгенографія)

124

Рентгенографія ОГК/оглядова/ в одній проекції

130

125

Рентгенографія ОГК/оглядова/ у двох проекціях

194

126

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова ) в одній проекції

130

127

Рентгенографія шлунку за традиційною методикою в одній проекції

130

128

Рентгенографія стравоходу в двух проекціях

150

129

Первинне подвійне контрастування шлунка в двух проекціях

287

130

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції

130

131

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

194

132

Рентгенографія приносових пазух в одній проекції

102

133

Рентгенографія скронево-щелепного суглобу у двох проекціях

132

134

Рентгенографія нижньої щелепи у двох проекціях

132

135

Рентгенографія у двох проекція кісток носа

110

136

Рентгенографія скроневої кістки у двох проекціях

132

137

Рентгенографія ключиці у двох проекціях

113

138

Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання у двох проекціях

130

139

Рентгенографія грудини з компресією під час дихання у двох проекціях

113

140

Функціональне дослідження хребта у двох проекціях

130

141

Рентгенографія кісток тазу в одній проекції

130

142

Урографія внутрішньовенна в одній проекції

388

143

Метросальпінгографія в одній проекції

231

144

Фістулографія у двох проекціях

188

145

Дослідження шлунково-кишкового тракту в одній проекції

252

146

Дослідження товстої кишки

252

147

Екскреторна урографія

232

148

Оглядова урографія

130

149

Дослідження черепа у прямій проекції

113

150

Дослідження черепа у бічній проекція

113

151

Дослідження черепа спеціальна укладка

132

152

Рентгенографія шийного відділу хребта (пряма)

113

153

Рентгенографія шийного відділу хребта (бокова)

113

154

Функціональна проба в двух проекціях

132

155

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (пряма)

130

156

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (бокова)

130

157

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (функціональна проба)

149

158

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (пряма)

130

159

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (бокова)

130

160

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (крижова кістка та куприк)

159

161

Рентгенографія лопатки (пряма)

113

162

Рентгенографія лопатки (бокова)

113

163

Рентгенографія плечового суглобу (пряма)

113

164

Рентгенографія плечового суглобу (аксіальна)

113

165

Рентгенографія ліктьового суглобу

159

167

Рентгенографія передпліччя (дві проекції)

113

168

Рентгенографія променево-запястного суглобу (дві проекції)

122

169

Рентгенографія променево-запястного суглобу (3/4 проекції)

102

170

Рентгенографія зап’ястка (дві проекції)

122

171

Рентгенографія кисті (дві проекції)

138

172

Рентгенографія пальців кисті (дві проекції)

118

173

Рентгенографія клубової кістки (пряма)

130

174

Рентгенографія клубової кістки (коса)

130

175

Рентгенографія кульшового суглобу (пряма)

139

176

Рентгенографія кульшового суглобу (бокова)

139

177

Рентгенографія стегна (дві проекції)

139

178

Рентгенографія колінного суглобу у двох проекціях

122

179

Рентгенографія колінного суглобу аксіальна

122

180

Рентгенографія надколінника

111

181

Рентгенографія гомілки (дві проекції)

176

182

Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу (дві проекції)

159

183

Рентгенографія п’яткової кістки (аксіальна)

118

184

Рентгенографія стопи

113

185

Рентгенографія пальців стопи (дві проекції)

138

Рентгенологічні обстеження (цифрова рентгенографія)

186

Рентгенографія ОГК/оглядова/ в одній проекції

72

187

Рентгенографія ОГК/оглядова/ у двох проекціях

85

188

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова ) в одній проекції

72

189

Рентгенографія шлунку за традиційною методикою в одній проекції

72

190

Рентгенографія стравоходу в двух проекціях

85

191

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції

72

192

Рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

85

193

Рентгенографія приносових пазух в одній проекції

72

194

Рентгенографія скронево-щелепного суглобу у двох проекціях

85

195

Рентгенографія нижньої щелепи у двох проекціях

85

196

Рентгенографія у двох проекція кісток носа

72

197

Рентгенографія скроневої кістки у двох проекціях

85

198

Рентгенографія ключиці у двох проекціях

72

199

Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання у двох проекціях

72

200

Рентгенографія грудини з компресією під час дихання у двох проекціях

72

201

Функціональне дослідження хребта у двох проекціях

72

202

Рентгенографія кісток тазу в одній проекції

72

203

Урографія внутрішньовенна в одній проекції

169

204

Метросальпінгографія в одній проекції

133

205

Фістулографія у двох проекціях

113

206

Екскреторна урографія

113

207

Оглядова урографія

72

208

Дослідження черепа у прямій проекції

72

209

Дослідження черепа у бічній проекція

72

210

Дослідження черепа спеціальна укладка

85

211

Рентгенографія шийного відділу хребта пряма

72

212

Рентгенографія шийного відділу хребта бокова

72

213

Рентгенографія шийного відділу хребта (функціональна проба в двух проекціях)

90

214

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (пряма)

72

215

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (бокова)

72

216

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (Функціональна проба в двух проекціях)

90

217

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (пряма)

72

218

Рентгенографія грудино-поперекового відділу хреба (бокова)

72

219

Крижова кістка та куприк

85

220

Рентгенографія лопатки (пряма)

72

221

Рентгенографія лопатки (бокова)

72

222

Рентгенографія плечового суглобу (пряма)

72

223

Рентгенографія плечового суглобу (аксіальна)

72

224

Рентгенографія ліктьового суглобу (пряма+бічна+аксіальна)

85

225

Рентгенографія ліктьового суглобу (аксіальна)

85

226

Рентгенографія передпліччя (дві проекції)

72

227

Рентгенографія променево-запястного суглобу (дві проекції)

85

228

Рентгенографія променево-запястного суглобу (3/4 проекції)

72

229

Рентгенографія зап’ястка (дві проекції)

85

230

Рентгенографія кисті (дві проекції)

85

231

Рентгенографія пальців кисті (дві проекції)

72

232

Рентгенографія клубової кістки (пряма)

72

233

Рентгенографія клубової кістки (коса)

72

234

Рентгенографія кульшового суглобу (пряма)

81

235

Рентгенографія кульшового суглобу (коса)

81

236

Рентгенографія стегна (дві проекції)

81

237

Рентгенографія колінного суглобу у двох проекціях

81

238

Рентгенографія колінного суглобу аксіальна

81

239

Рентгенографія надколінника

81

240

Рентгенографія гомілки (дві проекції)

76

241

Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу (дві проекції)

85

242

Рентгенографія п’яткової кістки (аксіальна)

72

243

Рентгенографія стопи (дві проекції)

72

244

Рентгенографія пальців стопи (дві проекції)

85

Ендоскопічні дослідження

245

Езофагогастроскопія

415

246

Гастроскопія

415

247

Седація (анестезія, додаткова опція)

695

248

Езофагогастродуоденоскопія діагностична

415

249

Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії

1140

250

Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією

1945

251

Уретероскопія

920

252

Цистоскопія

863

253

Кольпоскопія

381

254

Гістероскопія

2099

255

Ендоскопічне дослідження через кишкову норицю

393

256

Колоноскопія діагностична

1129

257

Колоноскопія із взяттям біопсії

1601

258

Колоноскопія із лікувальною маніпуляцією

2056

259

Ректосигмоскопія діагностична

970

260

Ректосигмоскопія із взяттям біопсії

1519

261

Ректосигмоскопія із лікувальною маніпуляцією

1569

262

Ректороманоскопія

683

263

Метросальпінгографія в одній проекції

683

264

Ректороманоскопія із взяттям біопсії

1338

265

Ректороманоскопія із лікувальною маніпуляцією

1434

Ультразвукові дослідження

266

Ультразвукове визначення кількості вільної рідини у плевральних порожнинах

112

267

Ультразвукове дослідження грудної залози обидві сторони

146

268

Ультразвукове дослідження печінки

112

269

Ультразвукове дослідження біліарної системи з холеретичною пробою

128

270

Ультразвукове дослідження жовчного міхура і жовчних проток

112

271

Ультразвукове визначення скорочувальної функції жовчного міхура

112

272

Ультразвукове дослідження підшлункової залози

96

273

Ультразвукове дослідження підшлункової залози із застосуванням проби з лазиксом

146

274

Ультразвукове дослідження підшлункової залози із застосуванням проби з водяною "подушкою"

146

275

Ультразвукове визначення кількості вільної рідини у черевній порожнині

112

276

Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура і жовчних проток

146

277

Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози

146

278

Ультразвукове дослідження нирок

112

279

Ультразвукове дослідження сечоводів

112

280

Ультразвукове дослідження сечового міхура

112

281

Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі

112

282

Ультразвукове дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців

157

283

Ультразвукове інтраректальне дослідження передміхурової залози

123

284

Ультразвукове дослідження органів калитки

112

285

Ультразвукове дослідження статевого члена

112

286

Ультразвукове дослідження кісток

112

287

Ультразвукове дослідження плечових суглобів

180

288

Ультразвукове дослідження ліктьових суглобів

180

289

Ультразвукове дослідження променево-зап'ясткових суглобів

180

290

Ультразвукове дослідження стегнових суглобів

180

291

Ультразвукове дослідження колінних суглобів

180

292

Ультразвукове дослідження гомілковостопних суглобів

180

293

Ультразвукове дослідження м'яких тканин

124

294

Ультразвукове дослідження екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією

248

295

Ультразвукове дослідження артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією

248

296

Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією

248

297

Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією

248

298

Ультразвукове дослідження селезінки

112

299

Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів

180

300

Доплерографія судин нирок

180

301

Доплерографія судин печінки

180

302

Доплерографія селезінкових судин

180

303

Доплерографія здухвинних судин

146

304

Доплерографія артерій верхніх кінцівок

248

305

Доплерографія артерій нижніх кінцівок

248

306

Ультразвукове дослідження артерій кисті з функціональними пробами

180

307

Ультразвукове дослідження артерій стоп з функціональними пробами

180

308

Ультразвукове дослідження дослідження великих судин черевної порожнини

180

Функціональна діагностика

309

Ехокардіоскопія

188

310

Електрокардіографія спокою

95

311

Електрокардіографія із затримкою дихання

97

312

Електрокардіографія у положенні стоячи (ортостатична)

105

313

Електрокардіографія із блокаторами бета-адренорецепторів

123

314

Електрокардіографія із нітрогліцерином

122

315

Електрокардіографія з атропіном

126

316

Електрокардіографія з фізичним навантаженням

391

317

Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі

391

318

Проба з дозованим фізичним навантаженням на "Тредміл"

391

319

Електрокардіографія при кисневому голодуванні

86

320

Електрокардіографія із додатковими відведеннями

155

321

Холтерівський моніторинг електрокардіограми

229

322

Визначення дихальних об'ємів

107

323

Визначення газообміну спірометром

80

324

Ергоспірографія

80

325

Пневмотахографія

107

326

Бронхоспірографія

107

327

Спірографія з фізичним навантаженням

310

328

Спірографія з медикаментозними пробами

392

Діагностичні послуги (загальне клінічне обстеження)

329

Первинне лікарське обстеження

110

330

Повторний лікарський огляд

86

331

Консіліум хворому

255

332

Вимір артеріального тиску

17

333

Забирання матеріалу для мікробіологічного дослідження (кров, сеча, кал, харкотиння)

55

334

Збирання матеріалу для лабораторного дослідження крові (капілярна кров)

21

335

Збирання матеріалу для лабораторного дослідження крові (венозна кров)

36

336

Консультація лікаря-терапевта

59

337

Консультація лікаря-гастроентеролога

61

338

Консультація лікаря-кардіолога

59

339

Консультація лікаря-ревматолога

52

340

Консультація лікаря-нефролога

57

341

Консультація лікаря-алерголога

55

342

Консультація лікаря-гематолога

55

343

Консультація лікаря-ендокринолога

61

344

Консультація лікаря-пульмонолога

55

345

Консультація лікаря-інфекціоніста

64

346

Консультація лікаря-хірурга

73

347

Консультація лікаря-хірурга судинного

65

348

Консультація лікаря-ортопеда-травматолога

64

349

Консультація лікаря-уролога

73

350

Консультація лікаря-невропатолога

59

351

Консультація лікаря-отоларинголога

74

352

Консультація лікаря-офтальмолога

69

353

Консультація лікаря-акушера-гінеколога

96

354

Консультація лікаря-дерматовенеролога

76

Імунологічні дослідження (автоматичний аналізатор ІХЛА Maglumі-600)

355

Визначення антитіл IgM до COVID-19 методом ІФА (ІХЛА)

460

356

Визначення антитіл IgG до COVID-19 методом ІФА (ІХЛА)

460

Імунологічні дослідження (напівавтоматичний аналізатор ІФА)

357

Визначення антитіл IgM до COVID-19 методом ІФА

119

358

Визначення антитіл IgG до COVID-19 методом ІФА

119

Експрес-діагностика маркерів критичних станів на аналізаторі GETEIN-1100

359

Визначення прокальцитоніну

386

360

Визначення тропоніну І

201

361

Визначення Д-димеру

203

362

Визначення глікованого гемоглобіну

139