Відділення променевої діагностики

Завідувач відділення. Лікар вищої категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон відділення – (0412) 55-05-37

Рентгендіагностичне відділення КП "Лікарня №1" ЖМР працює на піжставі Ліцензії Північної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання з терміном дії до 3 серпня 2020 р. на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання серія ОВ№010118. Рентгендіагностичне відділення є структурним підрозділом лікарні.

Рентгендіагностичне відділення складаїться з рентгенкабінетів,розташованих в стаціонарі травматологічного та гінекологічного відділення відділень,та в поліклініках №1 та №2 Корольовського району м. Житомира,і відділення променевої діагностики стаціонару. Рентгенкабінети КП "Лікарні №1" ЖМР запроектовані згідно вимог нормативно-технічної документації з радіаційної безпеки: з використанням стаціонарних засобів захисту.

ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

1. Поліклініка №1:

 • Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20м
 • Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12 Ф7К

2. Поліклініка №2:

 • Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний <<Рентген-30>>
 • Апарат рентгенівський флюрографічний стаціонарний 12 Ф7С

3. Стаціонар:

 • Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20М
 • Апарат рентгенівський операційний мобільний BV 25 (потребує ремонту)
 • Аппарат рентгенівський діагностичний пересувний АРМАН 1 8 ЛЗ
 • Рентгенографічний апарат OPERA RT 20
 • Комп’ютерний томограф Activion-16

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ У РЕНТГЕНОЛОГІЧНОМУ

ВІДДІЛЕНІ КУ ЦМЛ №1

 1. Рентгенографія органів грудної клітини в прямій передній проекції.
 2. Рентгенографія органів грудної клітини в бічній проекції.
 3. Рентгенографія ребер в передній проекції.
 4. Рентгенографія грудини в бічній проекції.
 5. Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій задній проекції.
 6. Рентгенографія грудного відділу хребта в бічній проекції.
 7. Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій задній проекції.
 8. Рентгенографія шийного відділу хребта в бічній проекції.
 9. Рентгенографія поперекового відділу хребта в прямій задній проекції.
 10. Рентгенографія поперекового відділу хребта в бічній проекції.
 11. Рентгенографія черепа в прямій передній проекції.
 12. Рентгенографія черепа в бічній проекції.
 13. Рентгенографія пазух носа.
 14. Рентгенографія скроневих кісток по Шюлеру.
 15. Рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції.
 16. Рентгенографія органів черевної порожнини в латеропозиції.
 17. Рентгенографія органів черевної порожнини з контрастуванням (барію сульфат)
 18. Екскреторна урографія.
 19. Рентгенографія кісток та суглобів.
 20. Рентгенографія кісток тазу.

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У ВІДДІЛЕНІ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ

 • КТ головного мозку
 • КТ фнгіографія судин головного мозку
 • КТ органів грудної клітки
 • КТ аніопульмонографія
 • КТ заочеревиного простору
 • КТ органів малого тазу
 • КТ органів черевної порожнини
 • КТ шийного відділу хребта
 • КТ грудного відділу хребта
 • КТ поперекового відділу хребта
 • КТ кісток тазу
 • КТ кісток та суглобів

Рентгенівський кабінет забезпечує рентгенологічні обстеження хворих, результати яких фіксуються в медичній карті стаціонарного хворого, медичній карті амбулаторного хворого,та інших документах,згідно вимог нормативних документів. Рентгенапарати знаходяться на балансі лікарні, щороку здійснюїться технічна інвентиризація згідно наказу головного лікаря. Усі наявні ДІВ мають санітарні паспорти дійсні до 02.12.2017 р. Відповідають нормам радіаційної безпеки України та основним санітарним правилам. На підставі висновку медичної комісії по обстеженю стану здоров’я осіб персоналу категорії «А»,та згідно наказу головного лікаря,всі працівники рентгендіагностичного вдділення допущені до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання. Дозиметричний контроль на робочих містях та суміжних преміщеннях проводиться 1 раз на рік інженером-фізиком Житомирської обласної СЕС. Використовуїться радіометр-дозиметр типу ДРГЗ-02 №005. Раз в три роки дозимертричний контроль проводиться інженером-радіологом ЖОКЛ ім. Гербачевського. Індевідуальний дозиметричний контроль проводиться ТЛ дозиметрам Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу обласної СЕС.


Персонал відділення:

 • Шведов Ігор Віталійович - лікар-рентгенолог вищої категорії
 • Куценко Михайло Олексійович - лікар-рентгенолог вищої категорії