Клініко-діагностичне відділення

Моріна Любов Василівна

Завідуюча відділення. Лікар вищої категорії

 

 

 

 

 

 

 

Телефон відділення – (0412) 55-42-31

Історія медичної лабораторії першої лікарні міста Житомира бере свій початок з 1909 року. В той час вона була організована  при інфекційному відділенні. Наразі, клініко-діагностична лабораторія стаціонару ЦМЛ №1 є структурним підрозділом багатопрофільного лікувального закладу та обслуговує пацієнтів стаціонару.

У лабораторії  працюють висококваліфіковані фахівці, які володіють експертними знаннями, досвідом проведення досліджень та інтерпретації результатів.  Очолює КДЛ стаціонару завідувач Моріна Любов Василівна - лікар з клінічної лабораторної діагностики вищої  категорії.

Старший лаборант КДЛ стаціонару - Куницька Людмила Михайлівна, лаборант з вищою категорією. В КДЛ працюють  лікар-лаборант Петренко Ірина Василівна, біолог Плахотнік Оксана Григорівна, а також 15 медичних лаборантів з відповідною кваліфікаційною  категорією.

КДЛ стаціонару оснащена сучасними автоматичними та напівавтоматичними аналізаторами:

 • гематологічний автоматичний аналізатор «ВС-30s»
 • біохімічний автоматичний аналізатор ACCENT-200
 • напівавтоматичні біохімічні аналізатори «BA-88A», та «CHEM-7»
 • аналізатор електролітів «GE-300»

Це дозволяє застосовувати найсучасніші методи лабораторної діагностики та забезпечувати якість виконаних досліджень.

Стаціонар КП "Лікарні №1"  працює в ургентному режимі , забезпечуючи 60%  хворих з потребами невідкладної допомоги. Тому ряд автоматизованого лабораторного обладнання, на яких чергові лаборанти працюють цілодобово, було придбано  в рамках реалізації проекту «Невідкладна медична допомога». А це значно пришвидшило діагностичний процес і відповідно покращило стан лікування хворих. Крім того стало можливим проведення лабораторних обстежень незабезпеченим верствам населення Житомира.

Загалом все це являється підтвердженням того, що нові технології і методології клініко-лабораторного аналізу являються виправданим критерієм сучасного автоматизованого підходу до  лабораторної діагностики.

В 2015 році комісією Міністерства охорони здоров’я КДЛ стаціонару атестована на право проведення вимірювань в сфері поширення метрологічного нагляду.  3 метою забезпечення надання  якісної  медичної допомоги хворим в  відділеннях стаціонару ЦМЛ №1 на етапі їх лабораторного обстеження та відповідно до затвердженої Галузі атестації, клінічна лабораторія виконує наступні дослідження:

Гематологічні:

 • гематологічні дослідження периферичної крові: гемоглобін, гематокрит, кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, ретикулоцити, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Лє-клітини, малярійний плазмодій
 • виявлення патологічних змін форменних елементів крові при мікроскопічному дослідженні мазків (анемії, лейкози, інфекційні захворювання, лейкемоїдні реакції, Пельгерівська спадкова аномалія та ін.)

Біохімічні:

 • система гемостазу (фібриноген плазми , протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), розчинні фібрин-мономерні комплекси (РФМК-тест), протромбіновий час з тромбопластином за міжнародним індексом   чутливості (МНВ))
 • активность ферментів (аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, амілаза, гамаглутамілтранспептидаза, креатинфосфокіназа, креатинфосфокіназа-МБ фракція, лактатдегідрогеназа)
 • білковий обмін (загальний білок, альбумін, тимолова проба, С-реактивний білок)
 • вуглеводний обмін (визначення глюкози)
 • ліпідний обмін ( загальний холестерин та тригліцериди, ліпопротеїди  високої щільності (ЛПВЩ) та ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
 • мінеральний обмін (визначення калію, натрію, хлоридів, загального та іонізованого кальціюіонселективним методом,залізо, залізозв’язуюча здатність сироватки)
 • пігментний обмін (визначення білірубіну)

Загально-клінічні:

 • загальний аналіз  та мікроскопічні дослідження сечі, рідин з серозних порожнин, спинномозкової рідини, мокротиння, жовчі, випорожнень та іншого біологічного матеріалу
 • бактеріоскопія біологічного матеріалу на КСБ (кислотостійкі бактерії)
 • урогенітальні інфекції в ексфоліативному клітинному матеріалу з сечостатевих  шляхів
 • виявлення яєць гельмінтів та найпростіших а також пневмоцист, криптоспоридій та криптококів в біологічному матеріалі ( кал, жовч, мокротиння, ліквор)

Імуно-серологічні:

 • визначення антитіл до сифілісу (методом МРП)
 • визначення груп крові системи АВО та резус
 • визначення ревматоїдного фактору та антистрептолізину-О

Цитологічні:

 • цитологічні дослідження біологічного матеріалу, отриманого під час пункцій та операцій для визначення змін в клітинах, характерних для запальних,онкологічних та інших процесів і для подальшої верифікації пухлин
 • цитологічні дослідження ексфоліативного клітинного матеріалу, отриманого при гінекологічних та урологічних оглядах  та інше